Woensdag 21 april worden de eerste vaccins van Janssen toegediend aan ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-medewerkers. Aanstaande vrijdag en maandag worden de overige vaccins van Janssen die reeds zijn geleverd uitgereden naar ziekenhuizen en ggz-instellingen. Het opstarten van de vaccinatie met het Janssen-vaccin volgt op het besluit van de minister van VWS om het vaccin per direct in te zetten in de vaccinatiecampagne.

Het vaccin van Janssen, waarvan Nederland vorige week een kleine 80.000 doses ontving, is in eerste instantie toebedeeld aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en patiënten en medewerkers van ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen. Binnen de intramurale ggz-instellingen wachten nog ruim 40.000 mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie. Zij krijgen de vaccins maandag geleverd. In de ziekenhuizen zullen ongeveer 39.000 extra medewerkers onder de 60 jaar met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. De ziekenhuizen krijgen de vaccins vrijdag geleverd.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.