Het rekenmodel voor nachtelijke verlichting is op basis van nieuwe inzichten van het RIVM verbeterd. Met het model kunnen beleidsmakers bepalen wat het effect is van maatregelen om nachtelijke duisternis te behouden. Dit is nodig omdat nachtelijke verlichting fysiologische processen van mens en natuur kan verstoren. Het rekenmodel IPOLicht kan nu door onderzoek van het RIVM, naast de situatie bij helder weer, ook de hoeveelheid lichtvervuiling bij bewolkt weer doorrekenen.

Bij bewolkt weer is de invloed van nachtelijke verlichting groter doordat wolken het licht weerkaatsen.  In natuurgebieden kan de hemelhelderheid hierdoor met een factor 10 versterkt worden, in sommige steden met een factor 100.
In donkere gebieden, zonder invloed van kunstmatige verlichting, is het ‘s nachts juist donkerder dan bij helder weer. De bewolking schermt het licht van de sterren, het hemellicht, af.

Meetnet Hemelhelderheid Nederland

Het rekenmodel IPOLicht is aangepast op basis van onderzoek van het RIVM. Hiervoor is gebruikgemaakt van metingen het Meetnet Hemelhelderheid Nederland, aangevuld met meer specifieke metingen.
Op basis van deze metingen is de relatie bepaald tussen de hemelhelderheid bij bewolkt weer en bij helder weer. De uitkomst van deze analyse geldt voor de in Nederland overheersende typen bewolking en verlichting.