Vanaf de eerste week van juli ontvangt iedere vrouw die 30 wordt een zelfafnameset bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hiermee kunnen deelnemers zelf vaginaal materiaal afnemen. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek wordt hierdoor makkelijker. Deelnemen met een uitstrijkje bij de huisarts blijft ook mogelijk.

Elk jaar krijgen ongeveer 900 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200 personen aan deze ziekte. Zonder het bevolkingsonderzoek zouden dat er 500 zijn. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom ontvangen zij een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en gratis en kan met een zelfafnameset of met een uitstrijkje worden gedaan. Beide methoden zijn effectief en betrouwbaar voor het opsporen van baarmoederhalskanker.

Deelname laagst onder 30-34 jarigen

Door het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt. Een voorstadium van baarmoederhalskanker is meestal goed te behandelen. Daarmee kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. In 2021 deed 54,8% van de genodigden mee aan het bevolkingsonderzoek. De deelname is het laagst onder de groep 30-34 jaar. 44% van deze groep deed in 2021 mee, terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat 91% van hen wel de intentie heeft om deel te nemen. Redenen om niet mee te doen zijn onder andere dat het er niet van komt of dat men het uitstrijkje vervelend vindt.

Deelname makkelijker maken

Om deelname makkelijker te maken krijgen alle vrouwen in Nederland die 30 worden vanaf de eerste week van juli de zelfafnameset per post toegestuurd. Daarmee kunnen zij thuis, op een moment dat het hen uitkomt, meedoen aan het onderzoek. Genodigden tussen de 35 en 60 jaar die niet reageren op de eerste uitnodiging, krijgen na 12 weken de zelfafnameset eveneens automatisch toegestuurd. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek door een uitstrijkje bij de huisarts blijft ook mogelijk. Als er HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) (humaan papillomavirus) is gevonden met de zelfafnameset, ontvangt de deelnemer alsnog een uitnodiging voor een uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk. Dit uitstrijkje wordt dan onderzocht op afwijkende cellen. 

HPV-vaccinatie en bevolkingsonderzoek

Ook vrouwen met een HPV-vaccinatie krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met een HPV-vaccinatie tot 87% minder kans hebben om baarmoederhalskanker te krijgen. Omdat het geen 100% bescherming biedt, is het nog steeds belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Lancering BMHK baarmoederhalskanker (baarmoederhalskanker).nl

RIVM en Bevolkingsonderzoek Nederland lanceren samen het platform BMHK.nl. Hier staat alle informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker overzichtelijk op 1 plek. Het doel van deze website is bewustzijn creëren en genodigden te ondersteunen in de keuze om wel of niet aan het bevolkingsonderzoek mee te doen.