Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Valt u in deze leeftijdsgroep? Dan nodigen we u uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Waarom bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 800 mensen in Nederland baarmoederhalskanker, daarvan overlijden ongeveer 200 personen. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt. Een voorstadium van baarmoederhalskanker is meestal goed te behandelen. Door te behandelen kan baarmoederhalskanker voorkomen worden.

Wanneer krijgen mensen hun uitnodiging?

U krijgt een uitnodiging als u 30, 35, 40, 50 en 60 jaar bent. Het duurt meestal 10 tot 15 jaar voordat baarmoederhalskanker ontstaat. Daardoor is vaker testen niet nodig.

In sommige gevallen krijgt u ook een uitnodiging als u 45, 55 of 65 jaar bent. Bijvoorbeeld als bij uw vorige deelname HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) was gevonden, of als u een keer niet heeft meegedaan,

Bij klachten is het erg belangrijk om naar de huisarts te gaan. Wacht niet tot de volgende uitnodiging.

Hoe kunt u meedoen?

U laat een uitstrijkje maken bij de huisarts of doktersassistent. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij uw huisartspraktijk. Neem uw uitnodigingsbrief mee naar de afspraak. De stickers op de brief zijn nodig voor het onderzoek. Wilt u liever thuis meedoen? Vraag dan de zelfafnameset aan bij Bevolkingsonderzoek Nederland

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staan informatie en contactgegevens van Bevolkingsonderzoek Nederland. Op Mijn Bevolkingsonderzoek kunt u uw uitnodigingsbrief opnieuw aanvragen als u deze kwijt bent. Om in te loggen heeft u uw DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit) nodig. U kunt ook bellen of mailen naar Bevolkingsonderzoek Nederland.

Wie voeren het bevolkingsonderzoek uit?

  • Bevolkingsonderzoek Nederland verstuurt de uitnodigingen en uitslagen. 
  • De doktersassistente maakt een uitstrijkje.
  • De 5 screeningslaboratoria testen het uitstrijkje en de zelfafnameset op HPV. Ook beoordelen zij de cellen in het uitstrijkje als HPV gevonden wordt. 
  • Het RIVM is namens het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting. Daarnaast stelt het RIVM de eisen op waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen.