Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Valt u in deze leeftijdsgroep? Dan nodigen we u uit voor een onderzoek.

COVID-19 en het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat gewoon door. Door de COVID-19 pandemie kunt u misschien niet meteen terecht bij uw huisarts. U kunt dan een afspraak voor een later moment maken of de zelfafnameset aanvragen.
Heeft u gezondheidsklachten, wacht dan niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

Waarom bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 800 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker, daarvan overlijden ongeveer 200 vrouwen. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt. Een voorstadium van baarmoederhalskanker is meestal goed te behandelen. Door te behandelen kan baarmoederhalskanker voorkomen worden.

Wanneer?

Bent u tussen de 30 en 60 jaar? Dan krijgt u elke vijf jaar rond uw verjaardag een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. U kunt op deze pagina uw geboortejaar invullen om te zien wanneer u een uitnodiging ontvangt.

Baarmoederhalskanker ontstaat langzaam. Daarom is het voldoende dat het onderzoek één keer per vijf jaar gebeurt. Er zijn twee uitzonderingen: 

  • Vrouwen van 45 en 55 jaar krijgen alleen een uitnodiging als zij de vorige keer niet hebben meegedaan of als zij in de vorige ronde HPV humaan papillomavirus hadden. Dit geldt vanaf 2022. 
  • Vrouwen die op 60-jarige leeftijd HPV bleken te hebben. Zij krijgen ook een uitnodiging als ze 65 jaar zijn. 

Hoe meedoen?

U laat een uitstrijkje maken bij de huisarts of doktersassistent. Om mee te doen, neemt u contact op om een afspraak in te plannen. Neem uw uitnodigingsbrief mee naar de afspraak. De stickers op de brief zijn nodig voor het onderzoek. Uw huisarts houdt rekening met de coronamaatregelen. Het is daarom ook nu veilig om een uitstrijkje te laten maken. Wilt u liever thuis meedoen? Vraag dan de zelfafnameset aan. 

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staan informatie en contactgegevens van de screeningsorganisatie in uw regio. Op Mijn Bevolkingsonderzoek kunt u uw uitnodigingsbrief opnieuw aanvragen als u deze kwijt bent. Om in te loggen heeft u uw DigiD Digitale Identiteit nodig. U kunt ook bellen of mailen naar uw regionale screeningsorganisatie.

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • De 5 regionale screeningsorganisaties versturen de uitnodigingen en uitslagen. 
  • De doktersassistente maakt een uitstrijkje.
  • De 5 screeningslaboratoria testen het uitstrijkje en de zelfafnameset op HPV. Ook beoordelen zij de cellen in het uitstrijkje als HPV gevonden wordt. 
  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is namens het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting. Daarnaast stelt het RIVM de eisen op waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen.  

 

Covid-19 en het bevolkingsonderzoek

Waar nodig zijn aanpassingen gedaan voor het onderzoek zodat u ook met de geldende coronamaatregelen kunt meedoen. Het kan zijn dat u door de zorg rondom het coronavirus, niet meteen terecht kunt bij uw huisarts. U kunt dan een afspraak voor een later moment maken, of de zelfafnameset aanvragen.

Door de tijdelijke stop vorig jaar is een achterstand in het uitnodigen ontstaan. Het kost tijd om deze achterstand in te lopen, ook door drukte in de zorg vanwege de COVID-19 pandemie en het screenen met coronamaatregelen. Alle betrokken organisaties werken hard aan het wegwerken van de achterstand. Toch kan het zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging of op uw eventuele vervolgonderzoek.