Uit RIVM-onderzoek blijkt dat ziekenhuizen minder radioactief afval hoeven af te voeren naar de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval)) als de maximale opslagtermijn wordt verlengd. Ziekenhuizen mogen radioactief afval dat ontstaat bij behandelingen en onderzoeken maximaal twee jaar in een aparte bergruimte opslaan. Gedurende de opslag vervallen de radioactieve stoffen, hierdoor worden ze in de loop van de tijd steeds minder radioactief.

Radioactief afval

Ziekenhuizen gebruiken radioactieve stoffen voor onderzoeken en behandelingen van ziekten (zoals prostaatkanker). Hierbij ontstaat vaak radioactief afval. Door de komst van nieuwe behandelingen in de nucleaire geneeskunde zal er in de toekomst meer radioactief afval komen. Daarom deed het RIVM onderzoek naar een verruiming van de maximale opslagtermijn en de gevolgen voor de af te voeren hoeveelheid radioactief afval.  

Blootstelling aan straling

Ziekenhuismedewerkers die werkzaam zijn in de afvalverwerking staan bloot aan de straling van het radioactieve afval. Hiervoor nemen zij beschermende maatregelen. Volgens berekeningen van het RIVM neemt deze blootstelling weinig toe als het afval enkele jaren langer blijft staan.