In 2014 blijft er een specifiek zorgproduct bestaan voor colondiagnostiek die wordt uitgevoerd na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

De afgelopen periode was er sprake van dat het zorgproduct voor colonscreening geïntegreerd zou worden in de bestaande DBC Diagnose Behandeling Combinatie (Diagnose Behandeling Combinatie)-structuur. Het betreffende product is voor MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen), interne geneeskunde en heelkunde ontwikkeld, in het kader van de start van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van DBC onderhoud