Op de website www.rivm.nl/zwanger/werk staan informatiebladen voor publiek over risico's op het werk voor de zwangerschap.

Vijf van deze informatiebladen over 'Voor de voortplanting giftige stoffen' zijn geactualiseerd (bestrijdingsmiddelen, cytostatica, inhalatie-anesthetica en zware metalen). Twee informatiebladen over fysieke belasting en zwangerschap zijn samengevoegd en aangepast aan de nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen over 'Zwangerschap, post partum periode en werk'. De website bevat naast informatiebladen over andere arbeidsrisico's ook een algemene folder over arbeidsrisico's en werk, en links naar websites met relevante informatie voor de doelgroep.
Voor professionals bestaat er een toolkit met de hiervoor genoemde producten die gebruikt kunnen worden bij de voorlichting over 'Zwangerschap en werk'. De toolkit bevat ook een informatiekompas voor professionals die recent geactualiseerd is. Het doel van het informatiekompas is het ondersteunen van professionals en werkgevers bij het beantwoorden van vragen van cliënten, medewerkers en personeel over arbeidsrisico's in relatie tot kinderwens, zwangerschap en borstvoeding.  De toolkit kan gevonden worden op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/kinderwens-zwanger-borstvoeding-en-werk (link aangepast op 07-03-2023)