Nieuwsbrief naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest

Advies Gezondheidsraad

2 december heeft de Gezondheidsraad (GR groepsrisico (groepsrisico)) geadviseerd om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge baby's te beschermen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal later besluiten of zij dit advies overneemt