Uit het Onderzoek Beleving Woonomgeving (OWB) 2020 blijkt dat mensen vooral ernstige hinder ondervonden van geluidbronnen vlak bij hun woning. Het gaat dan om wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van rail- en vliegverkeer en verkeer op snelwegen hadden ze juist minder last dan in 2019. Mogelijk dat de COVID-19-maatregelen een rol hebben gespeeld. Mensen waren daardoor meer thuis.  Bijna 2.300 inwoners van Nederland van 16  jaar en ouder namen deel aan dit onderzoek van het RIVM.

Geluidhinder vooral door wegverkeer en buren 

In 2020 ondervonden 12,9% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden ernstige hinder van geluid van wegverkeer. Uitgesplitst naar soort verkeer bleken brommers en motoren de meeste ernstige geluidhinder te veroorzaken. Ook bij de meting in 2019 zorgde wegverkeer voor de meeste ernstige geluidhinder, vooral het geluid van brommers en motoren. Het gaat dan om 10, 4%.

In 2020 gaf 10,0% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder aan dat zij ernstige hinder door geluid afkomstig van buren ondervonden. Op vragen over slaapverstoring gaven mensen  buren als belangrijkste oorzaak aan: 7,0 % van de Nederlanders zegt ‘ernstig’ verstoord te zijn in de slaap door buren.  In 2019 was dit 5,0 %. Bij geluid van buren gaat het om activiteiten van mensen of dieren rond het huis, spelende kinderen en tuinieren, en motoren. 

Aanpak onderzoek

Het RIVM rapporteert de bevindingen op basis van een onderzoek met een vragenlijst. Dit periodieke OBW-onderzoek geeft een landelijk beeld van de hinder en slaapverstoring door geluid, trillingen en geur in Nederland. Het RIVM werkt hierin samen met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).  

Lees het uitgebreide rapport Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland - Onderzoek Beleving Woongomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona.