De kwaliteit van de leefomgeving is ondermeer van belang voor de humane gezondheid. In deze introductie wordt een beknopt overzicht gegeven van RIVM-publicaties waarin de relatie tussen omgevingsfactoren en de menselijke gezondheid aan de orde is. Dit overzicht is onder anderen gemaakt ten bate van de nieuwe Omgevingswet.