Editie juli 2021

In deze editie komen onder andere de onderwerpen als het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid en Luchtvaart aan bod. Ook delen wij de memo over de verkenning van het thema beleving vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid juli 2021

Editie juli 2020

In dit magazine vertellen we onder andere over ons onderzoek naar de actualisatie van scenario’s en faalkansen voor windturbines en gaan we in op de effecten van duurzame energiebronnen op omgevingsveiligheid. Ook laten we in een persoonlijke reflectie onze weg naar de totstandkoming van onze webinars zien.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid juli 2020

Editie februari 2020

In dit magazine stellen we de nieuwe programmacoördinator Transportveiligheid aan u voor en vertellen we onder andere over ontwikkelingen omtrent waterstof in aardgasleidingen.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid februari 2020

Editie juli 2019

Dit keer gaat het magazine onder andere over de energietransitie en de uitwisseling en samenwerking tussen het RIVM en omgevingsdiensten.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid juli 2019

Editie december 2018

Het magazine van december 2018 gaat onder andere over veroudering van chemische installaties, veiligheidsbeleving bij omwonenden van chemische industrie.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid december 2018

Editie juli 2018

Deze tweede editie gaat over "proces-security", het Handboek Omgevingsveiligheid en meer.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine omgevingsveiligheid juli 2018

Editie oktober 2017

In de eerste editie praten we u onder meer bij over de tweede editie van de netwerkdag Omgevingsveiligheid die in oktober is gehouden en over ontwikkelingen in rekenmodellen, de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en het handboek Omgevingsveiligheid.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link: magazine Omgevingsveiligheid oktober 2017

Wilt u het Magazine Omgevingsveiligheid voortaan ontvangen?

Dan kunt u zich via het aanmeldformulier aanmelden. Het Magazine Omgevingsveiligheid verschijnt twee keer per jaar.