Bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Omgevingsveiligheid geven wij graag inzicht in belangrijke ontwikkelingen en hoe we daar bij het RIVM aan bijdragen. Dit doen we door middel van het Magazine Omgevingsveiligheid. De editie van december 2018 staat online. We wensen u graag veel leesplezier!

Magazine Omgevingsveiligheid december 2018

Het magazine van december gaat onder andere over veroudering van chemische installaties, veiligheidsbeleving bij omwonenden van chemische industrie.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link:
magazine omgevingsveiligheid december 2018.

Magazine Omgevingsveiligheid juli 2018

Deze tweede editie gaat over "proces-security", het Handboek Omgevingsveiligheid en meer.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link:
magazine omgevingsveiligheid juli 2018.

Magazine Omgevingsveiligheid oktober 2017

In de eerste editie praten we u onder meer bij over de tweede editie van de netwerkdag Omgevingsveiligheid die in oktober is gehouden en over ontwikkelingen in rekenmodellen, de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en het handboek Omgevingsveiligheid.

Het magazine Omgevingsveiligheid vindt u via deze link:
magazine Omgevingsveiligheid oktober 2017.

Wilt u het Magazine Omgevingsveiligheid voortaan ontvangen?

Dan kunt u zich via het aanmeldformulier aanmelden. Het Magazine Omgevingsveiligheid verschijnt twee keer per jaar.