Advies bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 142 | 83e OMT over COVID-19 (11 februari 2022)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 142e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullend stuk

Bijlage: 'Nota Testen korte en lange termijn'
Zie pagina 9 van het advies: “Op 4 februari heeft het OMT een eerste visie over het toekomstige testlandschap besproken. In bijlage 1 is dit verder uitgewerkt.”

De bijlage Nota Testen korte en lange termijn is op 14 februari 2022 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.