De website 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn gepubliceerd. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt, volgens de ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codering. 

Onder preventieve interventies worden op deze website alle interventies verstaan die tot doel hebben ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Interventies die tot de reguliere zorg van behandeling van ziekten en aandoeningen behoren worden hier buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste bron van informatie is een search in Medline naar economische evaluaties van preventieve interventies, uitgevoerd door de bibliotheek van het RIVM. Maandelijks worden nieuwe wetenschappelijke studies met een relevante titel en abstract toegevoegd aan de website.

U vindt de website op http://kosteneffectiviteitvanpreventie.nl.