In dit document staan de onderzoeksvragen die de Paritaire Commissie voor het RIVM heeft vastgesteld en geprioriteerd. Het RIVM onderzoekt en beantwoordt de vragen. Zorgvuldig onderzoek kan echter lang duren. Het antwoord op sommige vragen kan dan ook enige tijd op zich laten wachten. Zodra resultaten beschikbaar zijn, worden deze openbaar gemaakt.

De lijst met vastgestelde onderzoeksvragen is een groeidocument. Het document zal verder worden aangevuld, zodra de Paritaire Commissie opnieuw vragen heeft vastgesteld en geprioriteerd.

Onderzoeksvragen kunnen enigszins afwijken van de door belanghebbenden gestelde vragen. Dat komt doordat de vragen zijn samengevat en gebundeld. Bovendien moeten de onderzoeksvragen de benodigde informatie voor de onderzoekers bevatten. Hierbij is geen vraag verloren gegaan. 

De vragen staan in de kolom 'Download'.