Bij grote branden of milieu-incidenten is goede communicatie essentieel. Mensen zijn vaak enorm geschrokken en willen meteen weten hoe het kon gebeuren, of zij gezondheidsrisico’s lopen en of er ‘gevaarlijke stoffen’ zijn vrijgekomen. Een burgemeester die vanaf het begin adequaat over een incident communiceert, helpt onrust, onzekerheid en wantrouwen te beperken.

Reactie van de burgemeester

Men wil dat de burgemeester betrokkenheid toont, duidelijkheid geeft over de crisisaanpak en waar nodig medeleven en begrip laat zien. De tone-of-voice van de burgemeester is bepalend voor het vertrouwen van de bevolking in de aanpak van de crisis.

Daarom heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies opgesteld voor het optreden van (loco)burgemeesters bij grote branden en chemische incidenten. Ook communicatieadviseurs bij gemeenten en veiligheidsregio’s, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’s, GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen), politie en brandweer kunnen hun voordeel doen met de praktische tips in dit advies.

Deskundig en betrokken communiceren

Het advies geeft handvatten voor het deskundig en betrokken communiceren over de gezondheidsrisico’s van branden en chemische incidenten. Zo worden onrust, onzekerheid en wantrouwen tot een minimum beperkt. De tips zijn gebaseerd op kennis en ervaring van burgemeesters, deskundigen op het gebied van crisiscommunicatie en experts bij ongevallen op het terrein van gezondheid en milieu. Ook wordt gebruikgemaakt van bekende begrippen in de crisisbeheersing, namelijk erkenning (ook wel betekenisgeving), informatievoorziening en schadebeperking.

Brochure

Het advies is samengevat in een bijbehorende brochure.

Documenten: