Al 110 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. In 1909 begon het RIVM met een kleine groep onderzoekers die cholera en andere ernstige ziektes bestreden. Levens redden was hun belangrijkste drijfveer. 

Het ‘Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht’ start in 1909 in het complex Sterrenbos aan de Catharijnesingel in Utrecht. De werkomstandigheden in het laboratorium zijn moeilijk. De onderzoekers zijn met veel te weinig voor het werk dat er is. Ze werken in een te kleine ruimte. Daarbij neemt het werkaanbod snel toe. 


De onderzoekers richten zich op ziekten als cholera, difterie, tuberculose, syfilis en later de Spaanse griep. Ook doet het laboratorium onderzoek naar voeding, medicijnen en water- en luchtvervuiling.

Vandaag de dag, in 2019, zijn we uitgegroeid tot een kennisinstituut dat midden in de samenleving staat. De omstandigheden zijn anders, het onderzoek ook. Onze betrokkenheid blijft hetzelfde. We blijven ons inzetten voor gezonde mensen in een schone, veilige leefomgeving.