Wat en waarom

Twaalf procent van de mensen is heel gevoelig voor geluid. Voor hen kan geluid extra hinderlijk, storend of stressvol zijn.  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) ziet hinder als een gezondheidsprobleem.  Niet iedereen denkt er zo over, maar volgens sommige onderzoekers is er een indirect verband tussen geluidhinder en stress. Een direct verband is er tussen geluid en gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten of slaapproblemen. Het RIVM meet geluid en onderzoekt de gezondheidseffecten ervan.

Sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoekt het RIVM elke vijf jaar in hoeverre mensen gehinderd worden door geluid. Hierdoor zijn ontwikkelingen door de tijd heen goed waar te nemen. Deze informatie is belangrijk voor de beleidsmakers in Den Haag, maar ook lokaal. Zorgen woningisolatie, woningsanering, betere vliegroutes en stillere vliegtuigen voor minder geluidhinder? Het lastige is dat je hinder niet kunt meten met een apparaat. Daarom worden mensen hierover bevraagd. Ze kunnen bijvoorbeeld ook bij weinig geluid (in decibels) toch hinder ondervinden.

Ook de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en doen onderzoek naar geluidhinder, als onderdeel van de Gezondheidsmonitor. Onderzoek naar geluidhinder rond vliegvelden, wegen, en het spoor is daar een onderdeel van. Op de Atlas Leefomgeving , die informatie biedt over milieu en gezondheid, kunnen mensen zelf zien hoe de geluidskaart in hun eigen omgeving eruitziet.        

Hoe en met wie

Het RIVM doet onderzoek naar geluidhinder met vragenlijsten. Dat gebeurt tegenwoordig niet alleen mondeling of telefonisch, maar ook online. Het RIVM modelleert geluidhinder en meet geluid om berekeningen valideren en verbeteren. Het RIVM werkt hierin samen met de GGD’en, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

De laatste tijd wordt ook op een andere manier naar geluid gekeken. Wat vinden mensen prettig geluid en kan daar bij de inrichting van een stad rekening mee worden gehouden? Door bijvoorbeeld rustige plekken in een stad creëren door een bepaalde manier van bouwen of door gebouwen af te schermen, kan hinder worden tegengegaan. Op die manier wordt een verbeterd ‘geluidlandschap’ gemaakt.