Cécile van Els (1961) is expert op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. Zij is per 1 november 2019 benoemd tot hoogleraar ‘Vaccinologie: Correlaten van Bescherming’ bij het departement Infectieziekten en Immunologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de dynamiek en kwaliteit van beschermende immuunmechanismen. Hiervoor combineert zij mechanisme onderzoek en klinisch onderzoek aan patiëntenpopulaties.

Immuunmechanismen tegen verschillende ziekteverwekkers vertonen parallele maar ook unieke eigenschappen. Beter begrijpen waarom de afweer tegen het ene pathogeen effectiever is dan tegen het andere is zorgen voor morgen.

Op dit moment werkt Cécile met haar team aan de volgende onderwerpen en onderzoeksvragen:

Fitheid en duurzaamheid van immuunresponsen
Wat zijn kenmerken van effectieve en langlevende geheugencellen van het immuunsysteem? Hoe worden deze cellen aangestuurd door ziekteverwekkers en vaccins via het aangeboren immuunsysteem? 

Immunodominantie in complexe cellulaire immuunresponsen.
Wat bepaalt immunogeniciteit van antigenen en selectie van epitopen tijdens antigeen processing? Welke specificiteiten domineren in een afweerractie? In welke gevallen ontstaat ‘ontsnapping’ aan de afweer? Kan deze kennis gebruikt worden in populatie studies?

Biomarker dynamiek in immuunresponsen tegen infectieziekten.
Hoe verlopen humorale en cellulaire immuunresponsen na een doorgemaakte infectie? Wat is hun onderlinge relatie? Welke factoren (gastheer, pathogeen) bepalen ‘wegebben’ van immuniteit?
 

Achtergrond

Cécile van Els is immunoloog. Zij studeerde af als medisch bioloog aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1990 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over transplantatie immunologie. Hierna kwam zij naar het RIVM voor onderzoek naar cellulaire immuniteit tegen hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Gefascineerd door de rol van MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control)-presentatie in immuunmechanismen was zij bij het Nederlands Vaccin Instituut (2003-2010) mede-uitvinder van een nano-proteomics platform voor de ontdekking van T-cel epitopen. Cécile is ADVAC Advance Course in Vaccinology (University of Genève) (Advance Course in Vaccinology (University of Genève)) alumnus en schreef peer-reviewed publicaties en expert reviews over specifieke correlaten van bescherming op het gebied van mazelenvirus, respiratoir syncytieelvirus, influenzavirus, mycobacteriën, meningokokken en de kinkhoestbacterie. Weer bij het RIVM (2011-) was zij mede vormgever van het onderzoeksportfolio op het gebied van vaccinimmunologie, als interim manager van de afdeling Immuunmechanismen en als coördinator van het instituutsbrede onderzoekspeerpunt ‘Strategic Vaccine Research’.

Expertise

  • Immunologie
  • Vaccinologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl