Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Infectieziekten en Vaccinologie

Hoogleraren

Hoogleraar Expertise Universiteit
Prof. dr. D. (Debbie) van Baarle Immunologie Universitair Medisch Centrum Utrecht
Prof. dr. C. van Els Vaccinologie: correlaten van bescherming Universiteit Utrecht
Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar Dynamics of infectious diseases Universiteit Utrecht
Prof. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten Universiteit Utrecht
Prof. dr. E.A.M. (Lieke) Sanders Pediatrische Immunologie en Infectieziekten Wilhelmina Kinderziekenhuis / Universitair Medisch Centrum Utrecht
Prof.dr.ing. D. (Dick) van Soolingen Translationeel onderzoek Tuberculose Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J. (Jacco) Wallinga Modellering infectieziekten Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum))
Prof. dr. J.H.H.M. (Janneke) van de Wijgert Epidemiologie van infectie- en immuunziekten Universitair Medisch Centrum Utrecht

Experts

Expert Expertise
Dr. R. (Rogier) Bos

Immunotechnologie
Medische biotechnologie

Dr.ir. A.W. (Arjen) van de Giessen

Bacteriële zoonosen
Antimicrobiële resistentie
Voedselinfectie
Veehouderij

Dr.ir. T. (Teun) Guichelaar Immunologie
Dr. S. (Susan) van den Hof Infectieziekten
Epidemiologie
Surveillance
Dr. J. (Jørgen) de Jonge Diermodellen
Virologie
Immunologie
Dr. P. (Patricia) Kaaijk Vaccinologie (optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma)
Immunologie
Scientific writing
Registratie van vaccins
Dr. P. B. (Puck) van Kasteren

Virologie
Vaccins
Respiratoire virusinfecties
Epitheelmodellen

Dr. W. (Willem) Luytjes Virologie, met name RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus) Respiratoir Syncytieel Virus  en influenzavirus
Vaccins
Immunologie
InfectieziektenRecombinant DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) deoxyribonucleic acid -technologie
Dr. E. (Elena) Pinelli Immunologie
Parasitologie
Infectieziekten
Dr. N. (Nynke) Rots Klinische immunologie
Dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen Pre- en neonatale screening
Epidemiologie van screening
Biochemische en moleculairbiologische analyse van screening
Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk Immunologie
Vaccinatie
Infectieziekten
Dr. D. (Diana) Wouters Immunologie
   

Milieu en Veiligheid

Hoogleraren

Hoogleraar Expertise Universiteit
Prof.dr. M. (Margreet) van Zanten Emissie, dispersie en depositie van atmosferische stoffen Wageningen University
Prof.dr. F.R. (Flemming) Cassee Inhalatietoxicologie Universiteit Utrecht
Prof.dr. Z.C. (ZhiChao) Dang Ecotoxicologie Nanjing Institute of Environmental Sciences, P.R. People's Republic (People's Republic)China
Prof.dr.ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg Milieutoxicologie en Biodiversiteit Universiteit Leiden en Environmental Science & Technology, Dalian University of Technology ( DUT Dalian University of Technology (Dalian University of Technology) Dalian University of Technology ), China
Prof.dr. L. (Leo) Posthuma Duurzaamheid en Milieurisico's Radboud Universiteit Nijmegen
Prof.dr.ir. G. (Guus) Velders Luchtkwaliteit en klimaat interacties Universiteit Utrecht

Lectoren

Lector Expertise Hogeschool
Dr. H. (Harmen) Bijwaard Medische technologie Hogeschool Inholland
Dr. J.F.B. (John) Bolte Smart Sensor Systems De Haagse Hogeschool

Experts

Expert Expertise
Drs. M. (Martijn) Beekman

Risicobeoordeling chemische stoffen
Risicobeheersing chemische stoffen

Drs. M. (Monique) Groenewold

Nanotechnologie
Arbeidshgiëne
Risico's blootstelling aan chemische stoffen

Dr. I.H. (Hanneke) Kruize Gezonde leefomgeving
Signalering
Kwetsbare groepen
Epidemiologie
Drs. R.J.M. (Rob) Maas

Internationaal milieubeleid
Duurzame ontwikkeling

Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Beoordeling van milieurisico's
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden

Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips Nanotoxicologie
Opkomende technologieën en nieuwe risico’s
Toxicokinetiek van stoffen voor toepassing in geneesmiddelen en consumentenproducten

Volksgezondheid en Zorg

Lachende kinderen

Hoogleraren

Hoogleraar Expertise Universiteit
Prof.dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen Biostatische modellering voor voedingsonderzoek Wageningen University
Prof.dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh Ouderen geneeskunde VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum
Prof.dr. A.H. (Aldert) Piersma Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie Universiteit Utrecht ( IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences))
Prof.dr. J.J. (Johan) Polder Gezondheidseconomie Universiteit van Tilburg
Prof.dr. K.I. (Karin) Proper Arbeid, gezondheidsbevordering en beleid Amsterdam UMV
Prof.dr. J. (Jack) Schijven Kwantitatieve microbiologische waterveiligheid Universiteit Utrecht

Lectoren

Lector Expertise Hogeschool
Dr. J.M. (Lea) den Broeder Omgeving en gezondheid Hogeschool van Amsterdam
Dr. Doctor (Doctor)F. (Fons) van der Lucht Healthy ageing and public health Hanzehogeschool Groningen

Experts

Expert Expertise
Dr.ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

Epidemiologie en volksgezondheid
Cardiovasculaire ziekten
Obesitas
Voeding

Dr. H.B.M. (Henk) Hilderink Toekomstverkennen en scenariomethodologie
Ziektelast
Demografie
Gezondheidsmodellering
Dr. S.W.J. (Susan) Janssen Medische technologie
Geneesmiddelen: veiligheid en gebruik
Alternatieven voor dierproeven
Tabak & drugs
Ziektemechanismen
Genomics for public health (in de maak)
Ir. M. (Mieneke) Kooistra Acute zorg
Indicatoren
Kwaliteit van zorg
Geboortezorg
Verloskunde
Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij Zorgonderzoek
ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) Information and communication technology  in de zorg, eHealth
Zorgvernieuwing
Gedragsverandering
Discrete Keuze Experimenten
Dr. L. (Lidwien) Lemmens Kwaliteit van zorg
Kwetsbare ouderen
Multimorbiditeit
Drs. M. (Manon) Lette (Kwetsbare) ouderen
Vroegopsporing
Medicatieveiligheid
Populatiemanagement
Kwalitatief onderzoek
Dr. S.M. (Sigrid) Mohnen Sociologie
Health Services Research
Gezondheidsgeografie
Gezondheidseconomie
Public Health
Sociale epidemiologie
Dr.ir. E.A.B. (Eelco) Over

Gezondheidseconomie
Modelleren
Economische evaluatie en Kosteneffectiviteit

Chronische ziekten en Preventie

Dr.Ir. C.T.W. (Caroline) van Rossum Epidemiologie
Voedselconsumptie
Sociaal-economische status
Dr. R. (Reinskje) Talhout Tabak
Drugs
Verslaving
Publieksinformatie
Beleidsadvies
Dr. N. (Nynke) van der Veen Procesmanagement
Programmamanagement
Netwerkbeheer
Begeleiden veranderingstrajecten
Dr. G.A. (Ardine) de Wit Gezondheidseconomie
Kosteneffectiviteitsanalyse
Discrete-keuze-experimenten
Health-services-research