Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Chief Science Officers RIVM

Meer over de Chief Science Officers van het RIVM

Chief Science Officer

Expertise

Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

Leefomgeving en gezondheid

Prof. dr. E.A.M. (Lieke) Sanders

Blootstelling en gezondheidseffecten

Hoogleraren

Meer over het hooglerarenbeleid van het RIVM

Hoogleraar

Expertise

Universiteit

Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan

Integrale gezondheidszorg

Universiteit Tilburg, Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn)

Prof.dr. D. (Debbie) van Baarle Immunologie

Universitair Medisch Centrum Utrecht  (UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht)

Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen

Biostatische modellering voor voedingsonderzoek

Wageningen University

Prof. dr. A.M. (Ton) Breure

Ecologische risicobeoordeling

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee

Inhalatietoxicologie

Universiteit Utrecht (IRASInstitute of Risk Assessment Sciences: Institute of Risk Assessment Sciences)

Prof. dr. Z.C. (ZhiChao) Dang

Ecotoxicologie

Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), P.R. China

 Prof.dr. J.T. (Jaap) van Dissel

Interne Geneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMCLeids Universitair Medisch Centrum)

Prof.dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh

Ouderengeneeskunde VUVrije Universiteit Medisch Centrum

Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar

Dynamics of Infectious Diseases

Universiteit Utrecht

Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret

Environmental health impact assessment

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)

Prof. dr. ing. J.A.M. (Hans) van Oers

Openbare Gezondheidszorg

Universiteit van Tilburg

Prof. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg

Milieutoxicologie en Biodiversiteit

Universiteit Leiden en Environmental Science & Technology, Dalian University of Technology (DUTDalian University of Technology), China

Prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)

Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

Gezondheidseconomie

Universiteit van Tilburg

Prof.dr. L. (Leo) Posthuma Duurzaamheid en Milieurisico's Radboud Universiteit Nijmegen
 

Prof. dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman

Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten

Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment Sciences)

Prof.dr. E.A.M. (Lieke) Sanders Pediatrische Immunologie en Infectieziekten Wilhelmina Kinderziekenhuis / Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. J. (Jack) Schijven

Kwantitatieve microbiologische waterveiligheid

Universiteit Utrecht

Prof. dr. ing D. (Dick) van Soolingen

Translationeel onderzoek Tuberculose

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.dr. A. (Aura) Timen

Infectieziektenbestrijding
Oubreak management
Richtlijnontwikkeling
Respons op dreigingen en crises
Preparatie voor crises (preparedness)

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. D. (Daniëlle) Timmermans

Risicocommunicatie

VU Medisch Centrum

Prof. dr. ir. G. (Guus) Velders

Luchtkwaliteit en klimaat interacties

Universiteit Utrecht

Prof. Dr. J. (Jacco) Wallinga

Modellering infectieziekten

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Lectoren

 

Lector

Expertise

Hogeschool

Dr. H. (Harmen) Bijwaard

Medische technologie

Hogeschool Inholland

Dr. J.F.B. (John) Bolte Smart Sensor Systems

De Haagse Hogeschool

Dr. J.M. (Lea) den Broeder Omgeving en gezondheid

Hogeschool van Amsterdam

DrDokter. F. (Fons) van der Lucht Healthy Ageing and Public Health

Hanzehogeschool Groningen

Meer over het lectorenbeleid van het RIVM
 

RIVM-experts

 

Expert

Expertise

Dr. P.W. (Peter) Achterberg Internationale vergelijking
Volksgezondheid en zorg
Perinatale sterfte

Dr. J. (Josine) van Beek

 

Drs. M. (Martijn) Beekman Risicobeoordeling chemische stoffen
Risicobeheersing chemische stoffen
Beleidsadvisering
Sociaal Economische Analyse

Dr. M. (Matthijs) van den Berg
 

Preventie en volksgezondheid
Leefstijl en gezondheidsbevordering
Effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen

Dr. Ir. J.M.A. (Jolanda) Boer

Epidemiologie en Volksgezondheid
Cardiovasculaire ziekten
Obesitas
Voeding

Dr. R. (Rogier) Bos

Immunotechnologie
Medische biotechnologie

Dr. ir. S.R. (Simone) de Bruin
 

Dagbesteding ouderen
Zorgboerderijen

Drs.J. (Jaap) van Delden

Bevolkingsonderzoek en preventie
Governance

Hanneke W. Drewes, PhD. 

Zorgonderzoek
Kwantitatieve methoden
Kwalitatieve methoden
Mixed methods
Integrale zorg
Duurzame zorg
Populatiemanagement
Burgerparticipatie
Integrale bekostiging
Transitiemanagement 

Dr. C.A.C.M. (Cécile) van Els
 

Immunologie
Vaccinologie

Dr.ir. A.W. (Arjen) van de Giessen

Bacteriële zoönosen
Antimicrobiële resistentie
Voedselinfectie
Veehouderij

Dr. P.F. (Paul) van Gils

Kosteneffectiviteitsanalyse
Economische evaluatie
Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Drs. M. (Monique) Groenewold
 

Nanotechnologie
Arbeidshygiëne
Risico’s blootstelling aan chemische stoffen

Dr.ir. T. (Teun) Guichelaar

Immunologie

Dr. S. (Susan) van den Hof Infectieziekten
Epidemiologie
Surveillance

 

Dr. S.W.J. (Susan) Janssen Medische technologie
Geneesmiddelen: veiligheid en gebruik
Alternatieven voor dierproeven
Tabak & drugs
Ziektemechanismen
Genomics for public health (in de maak)
Dr. J.(Jørgen) de Jonge Diermodellen
Virologie
Immunologie
 

Dr. P. (Patrica) Kaaijk

Vaccinologie (optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma)
Immunologie
Scientific writing
Registratie van vaccins

Ir. M. (Mieneke) Kooistra


 

Acute zorg
Indicatoren
Kwaliteit van zorg
Geboortezorg
Verloskunde

Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize

Gezonde leefomgeving
Signalering
Kwetsbare groepen
Epidemiologie

Dr. M.S. (Mattijs) Lambooij

Zorgonderzoek
ICTInformation and communication technology in de zorg, eHealth
Zorgvernieuwing
Gedragsverandering
Discrete Keuze Experimenten

Dr. L. (Lidwien) Lemmens
 

Kwaliteit van zorg
Kwetsbare ouderen
Multimorbiditeit

Drs. M. (Manon) Lette

(Kwetsbare) ouderen
Vroegopsporing
Medicatieveiligheid
Populatiemanagement
Kwalitatief onderzoek

Dr. W. (Willem) Luytjes

Virologie, met name RSVRespiratoir Syncytieel Virus en influenzavirus
Vaccins
Immunologie
InfectieziektenRecombinant DNAdeoxyribonucleic acid-technologie

Drs. R.J.M. (Rob) Maas

Internationaal milieubeleid
Duurzame ontwikkeling
Scenario’s en onzekerheidsanalyse
Kosten-batenanalyse

Dr. S.M. (Sigrid) Mohnen

Sociologie
Health Services Research
Gezondheidsgeografie
Gezondheidseconomie
Public Health
Sociale epidemiologie

Dr. M.H.M.M. (Mark) Montforts

Beoordelen van milieurisico’s
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
(Dier)geneesmiddelen
Antimicrobiële resistentie in het milieu

Dr. B.C. (Bernadette) Ossendorp

Chemische voedselveiligheid
Risicobeoordeling stoffen in voedsel
Beleidsadvisering
Pesticiden / gewasbeschermingsmiddelen
Cumulatieve blootstelling aan chemicaliën

Dr. ir. E.A.B (Eelco) Over

Gezondheidseconomie
Modelleren
Economische evaluatie en Kosteneffectiviteit

Chronische ziekten en Preventie

Dr. E. (Elena) Pinelli

Immunologie
Parasitologie
Infectieziekten

Dr. Ir. C.T.M. (Caroline) van Rossum

Epidemiologie
Voedselconsumptie
Sociaal-economische status

Dr. N. (Nynke) Rots

Klinische immunologie

Dr. P.C.J.I. (Peter) Schielen

Pre- en neonatale screening
Epidemiologie van screening
Biochemische en moleculairbiologische analyse van screening

Dr. A.J.A.M. (Adriënne) Sips

Nanotoxicologie
Opkomende technologieën en nieuwe risico’s
Toxicokinetiek van stoffen voor toepassing in geneesmiddelen en consumentenproducten

Prof. dr. W. (Wout) Slob

Dosis-responsmodellering
Benchmark Dose
Probabilistische risicobeoordeling
Blootstellingsmodellering
Proefopzet en statistische analyse

Dr. R.C.G.M. (Ronald) Smetsers

Radioactiviteit en ioniserende straling
Kernongevallenbestrijding
CBRNchemical, biological, radiology and nuclear-problematiek
Risicoschatting en risicomanagement

Dr. M.J.B. (Marianne) van Stipdonk
 

Immunologie
Vaccinatie
Infectieziekten

Drs. A.W.M. (Anita) Suijkerbuijk
 

Gezondheidseconomie
Infectieziekten
Preventie
Indicatoren

Dr. K. (Koen) van der Swaluw

Psychologie
Gedragseconomie
Leefstijlinterventie
Experimenteel onderzoek

Dr. R. (Reinskje) Talhout
 

Tabak
Drugs
Verslaving
Publieksinformatie
Beleidsadvies

Dr. N. (Nynke) van der Veen

Procesmanagement
Programmamanagement
Netwerkbeheer
Begeleiden veranderingstrajecten

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Gezondheidseconomie
Kosteneffectiviteitsanalyse
Discrete-keuze-experimenten
Health-services-research

Dr. D. (Diana) Wouters Immunologie