Het onderzoek van immunoloog Teun Guichelaar beoogt eigenschappen van het immuunsysteem te karakteriseren die ten grondslag liggen aan leeftijdsgerelateerde effecten op de (verminderde) afweer tegen infectieziekten. Hierin staat de immuunregulatie van T-cellen centraal.

Ons afweersysteem reageert op verschillende leeftijden anders op infectieziekten en vaccins. Dit besef biedt de basis voor nieuw onderzoek dat nodig is voor het vinden van manieren waarmee we infectieziekten adequater kunnen bestrijden in leeftijdsgroepen die vatbaarder zijn en waarin effectiviteit van vaccinatie vaak minder sterk is; jonge kinderen en bejaarden.

Teun Guichelaar is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIVImmunologie van Infectieziekten en Vaccins)

In de huidige projecten bestudeert Teun Guichelaar veranderingen van anti- en pro-inflammatoire functies van T-cellen en antistoffen bij veroudering. Daarbij richt hij zich op het identificeren van biologische kenmerken die vatbaarheid voor infecties en vaccinfalen van individuen kunnen voorspellen binnen de populatie ouderen, welke qua gezondheid zeer heterogeen is. Deze bevindingen worden gebruikt om betere methoden te ontwikkelen ter bescherming tegen infectieziekten, bijvoorbeeld vaccinatiestrategie√ęn, in de vatbare ouderen. Voor het onderzoeken van nieuwe methoden worden preklinische modellen ontwikkeld en ingezet waarin leeftijdseffecten op immuniteit tegen vaccins en infectie met respiratoir syncytieel virus (RSVRespiratoir Syncytieel Virus) en griepvirus onderzocht kunnen worden.

Teun Guichelaar volgde zijn studie cel- en moleculaire biologie aan de Wageningen Universiteit, en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op onderzoek aan regulatie van de activiteit van T-cellen die auto-immuunziekte veroorzaken. Daarna werkte hij in het UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht als post-doc onderzoeker aan functionele veranderingen van de immuun-remmende regulatoire T-cellen in transplantatie van bloedcellen ter behandeling van kanker. Sinds 2011 doet hij als wetenschappelijk medewerker onderzoek bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in het centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV).

 

Expertise

  • Immunologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl