Annemarie Buisman is expert in de  immunologie van infectieziekten en vaccins in relatie tot veroudering en werkzaam bij de afdeling Immuun Surveillance (IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen)) van het Centrum van Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)). Het aantal ouderen neemt toe en met het ouder worden neemt de functie van het afweersysteem af. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor infectieziekten groter, en zijn vaccinaties op oudere leeftijd vaak minder effectief. Maar er zijn grote verschillen tussen mensen in de mate van veroudering.

Annemarie Buisman

Mijn interesse ligt in de uitdaging om de grote variatie in het verouderde immuunsysteem tussen mensen te karakteriseren en te begrijpen.  Meer inzicht in de heterogene immunologische veroudering zal leiden tot de juiste vaccinatie strategieën om ernstige infectieziekten in de oudere populatie zo veel mogelijk te kunnen voorkomen.

Achtergrond

Annemarie studeerde medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1997 bij de afdeling Infectieziekten aan de Universiteit van Leiden op het onderwerp:  ’Het effect van hematopietische groeifactoren op de gevoeligheid voor bacteriele infecties tijdens leukocytopenie’. Binnen dit promotietraject is ze opgeleid tot Immunoloog.

Eind 1996 startte ze als wetenschapper bij het RIVM waar ze, in het kader van de eradicatie van Polio, werkte aan de mucosale immunologie tegen het poliovirus en de geheugen immuniteit hiertegen in ouderen. Na het binnenhalen van 2 externe projecten op dit onderwerp (Prinses Beatrix Fonds) kreeg ze een aanstelling als wetenschappelijk medewerker.

Vanaf 2005 richtte ze zich meer op de humorale en cellulaire geheugen immuniteit na vaccinatie tegen verschillende infectieziekten. Sinds 2013 houdt ze zich meer en meer bezig met onderzoek naar de immuniteit tegen infectieziekten bij ouderen. Hieromheen werkt ze ook nauw samen met de afdeling Levensloop, leefstijl en Gezondheid (LLG) van het RIVM waarin de rol van chronische ontsteking (inflammatie) en chronische ziekten op de immuunrespons van ouderen wordt bestudeerd. Binnen haar onderzoek heeft Annemarie meerdere promovendi succesvol begeleid als copromotor en ook momenteel heeft ze de supervisie over enkele promotie onderzoeken. Ze is betrokken bij de EU Europese Unie (Europese Unie) IMI Inovative Medicines Initiative (Inovative Medicines Initiative) projecten Periscope (gericht op kinkhoest) en Vital (Vaccinatie responsen in ouderen), het Target to B consortium (B-cel gerelateerde aandoeningen) en bij het project Pride (immuniteit tegen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV2 in personen met het syndroom van Down) van het WKZ Wilhelmina Children's Hospital (Wilhelmina Children's Hospital)/UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum).

Op dit moment werkt Annemarie met haar team aan de volgende onderwerpen:

  • Immuun profielen en vaccinatieresponsen tegen SARScoV2, Pneumokokken, Meningokokken, Influenza en Kinkhoest in de oudere populatie
  • De relatie tussen biomarkers, chronische inflammatie en chronische virusinfecties met de vaccinatie responsen in de ouderen
  • Vaccinatieresponsen in de oudere populatie in relatie tot kwetsbaarheid (frailty) en co-morbiditeiten

Expertise

  • Immunologie
  • Veroudering 
  • Infectieziekten
  • Vaccinatie

Contact

E-mail: info@rivm.nl

Geselecteerde publicaties