Debbie van Baarle (1973), is senior wetenschappelijk onderzoeker en hoofd afdeling Immuunmechanismen bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins. Per 1 juli 2017 is zij benoemd tot hoogleraar ‘Immunologie van vaccinaties, in het bijzonder van strategieën voor virale infecties’ bij het Laboratorium voor Translationele Immunologie van het UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht).

"Ik streef ernaar om immunologische correlaten van bescherming van het individu te vertalen naar populatieniveau om vaccinatiestrategieën te verbeteren, met name in kwetsbare groepen"

 

Debbie is een immunoloog met een onderzoeksinteresse in het identificeren van kritische kenmerken van de T-cel respons die geassocieerd zijn met bescherming tegen virale infectie of ziekteprogressie of het klaren van virale infecties. Om de mechanismen van immuuncontrole te begrijpen, onderzoeken we:

  1. de rol van (specifieke) HLA-moleculen in het geleiden van beschermende T-cel responsen.
  2. de rol van T-cel receptorspecificiteit en diversiteit in virale infecties.
  3. de rol van voorgaande infecties op de ontwikkeling van nieuwe immuunresponsen op binnenkomende pathogenen en vaccins.

Deze studies zullen inzicht geven in de kenmerken van T-cellen die belangrijk zijn voor virale controle. Met deze kennis kunnen individuen die risico lopen op (bepaalde) infectieziekten geïdentificeerd worden, en kunnen strategieën ontwikkeld worden om de immuunreactie tegen virussen en virale vaccins te optimaliseren.


Debbie van Baarle (1973, H-index 30) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden, deed haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (NL), en werkte als senior stafmedewerker bij Sanquin Research in Amsterdam (2000-2004) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (2004-2008), waar ze in 2008 werd benoemd tot universitair hoofddocent bij de afdeling Immunologie en Interne Geneeskunde en Infectieziekten. Haar onderzoeksinteresse ligt in het karakteriseren en identificeren van de kritische functies van de T-cel respons die geassocieerd zijn met 'bescherming' tegen virale infectie of ziekteprogressie. Haar belangrijkste wetenschappelijke bijdragen zijn de functionele en fenotypische karakterisering van virus-specifieke CD8+ en CD4 cluster of differentiation 4 (cluster of differentiation 4)+ T-cellen in chronische virale infecties geweest, waarvoor ze in 2006 de Beijerinck Premie (€ 50.000) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen))heeft gekregen. In 2007 kreeg ze een 'high potential' award van de Universiteit Utrecht, een stimuleringssubsidie gericht op excellente onderzoekers, om functionele aspecten van de humane leukocyten antigen (HLA)-T-cel interactie te bestuderen samen met dr. C. Kesmir. In 2011-2012 was ze een bezoekend hoofddocent bij het ‘Immune Disease’ instituut, Harvard Medical School in Boston, USA United States of America (United States of America), waar ze het potentieel van RNAi onderzocht om infectie op de mucosale-interface te voorkomen. Met ingang van september 2013 leidt ze de afdeling Immuunmechanismen van het Centrum Infectieziektebestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Debbie van Baarle is (co-) auteur van 112 peer-reviewed papers, die ongeveer 4000 keer zijn geciteerd, en heeft 17 promovendi begeleid.
 

Expertise

  • Immunologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl