Prof. dr.doctor Lieke Sanders (E.A.M. Sanders, 1959) is Chief Science Officer van het SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)-programma Blootstelling en Gezondheidseffecten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is zij kinderarts en hoogleraar Immunologie en infectieziekten bij kinderen aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Lieke Sanders
Veilig vaccineren in een doelmatig programma voor alle leeftijden is van groot publiek belang. En ook voor de individuele gezondheid. Miljoenen mensen hebben hun gezondheid mede aan vaccinaties te danken.

 

Lieke Sanders studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.  Sinds 1989 werkt zij als kinderarts bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZWilhelmina Kinderziekenhuis) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht met als specialisatie klinische immunologie. In 1994 promoveerde zij op het onderwerp immuundeficiënties en recidiverende infecties op de kinderleeftijd. In 2003 is ze benoemd tot hoogleraar en werd zij hoofd van de afdeling Immunologie en Infectieziekten. Tussen 2009 en 2015 was ze manager Onderzoek en Onderwijs bij het WKZWilhelmina Kinderziekenhuis.

In 2015 is zij Chief Science Officer (CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)) geworden bij het RIVM van het  SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)-onderzoeksgebied Gezondheid en Afweer (Host Response). Sinds 2019 is zij CSO van het SPR-thema Blootstelling en Gezondheidseffecten (Exposome and Impact on Health). Centraal binnen het SPR-programma staat het interdisciplinair werken aan maatschappelijk relevante onderwerpen met het ontwikkelen van nieuwe methoden en analyses. Daarnaast is zij actief binnen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) op het gebied van vaccinatie en de acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten.

Naast haar baan als CSO bij het RIVM werkt Lieke Sanders nog een dag per week bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Universitair Medisch Centrum Utrecht als hoogleraar. 

Haar onderzoek als hoogleraar is gestart met focus op stoornissen in de afweer en preventie van infecties.  Later werd preventie door vaccinatie een meer centraal thema.  Zij heeft veel grote studies op dit gebied geleid. In de laatste jaren zijn ook de effecten van leefstijl en leefomgeving op gezondheid en de ontwikkeling van het microbioom belangrijke aandachtpunten van onderzoek. Lieke Sanders heeft meer dan 30 promovendi begeleid en is auteur van ruim 300 publicaties op het gebied van vaccinatie, afweer, luchtweginfecties en ontwikkeling van het microbioom bij kinderen. Zij heeft veel aandacht voor het samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk. 

Expertise

  • Preventie en Vaccinatie (luchtweginfecties, invasieve bacteriële infecties)
  • Ontwikkeling van het humane microbioom 
  • Ontwikkeling en veroudering van de afweer
  • Afweerstoornissen bij kinderen

Contact

E-mail: secretariaat.cib@rivm.nl