Prof. Dr. J (Jacco) Wallinga is hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en bijzonder hoogleraar Mathematische Modellering van Infectieziekten bij de afdeling Biomedical Data Sciences van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoe kunnen we de verspreiding van een nieuwe infectieziekte onder de bevolking voorspellen? En als we maatregelen willen nemen om dit te stoppen, hoe effectief moeten die maatregelen zijn? Hoeveel levens worden gered door het huidig vaccinatieprogramma? Deze vragen staan centraal in het onderzoek voor infectieziektenbestrijding, en de wiskunde helpt de epidemiologie om deze vragen te beantwoorden.

Achtergrond

Jacco Wallinga studeerde af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in 1992, en verkreeg de doctorstitel aan dezelfde universiteit in 1998. Sinds 1997 analyseert hij de dynamiek van infectieziekten bij het RIVM. Vanaf 2005 is hij daar hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten. Hij heeft meer dan 200 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij adviseert nationale overheden en internationale organisaties over vaccinatiebeleid.

Hij onderzoekt het effect van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten. In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich geconcentreerd op drie thema's: real-time schatting van epidemiologische belangrijkste variabelen voor de besluitvorming, de karakterisering van contactnetwerken met behulp van sociale contactgegevens, en het gebruik van epidemische modellen om moleculaire sequentiegegevens van ziekteverwekkers te interpreteren.

Jacco Wallinga bekleedt de leerstoel Mathematische modellering van infectieziekten bij de afdeling Biomedical Data Sciences van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)). Hij houdt zich als bijzonder hoogleraar bezig met het schatten en het voorspellen van de effecten van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten.

Contact

E-mail: secretariaat.epi@rivm.nl