De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op en te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM.

Daarbij speelt de Commissie een belangrijke rol bij de monitoring en verbetering van de wetenschapsvelden. De Commissie van Toezicht voert wetenschappelijke audits uit en is nauw betrokken bij de invulling die het RIVM geeft aan strategisch onderzoek. Tevens ziet de Commissie erop toe dat kritiek van wetenschappelijke aard van binnen of buiten het RIVM op correcte wijze wordt afgehandeld. De formele positie van de Commissie is vastgelegd in de Wet op het RIVM.

De bevindingen van de werkzaamheden van de Commissie van Toezicht worden opgenomen in het jaarverslag. Op basis van deze bevindingen stelt de Commissie een verklaring op over het wetenschappelijk niveau en de onafhankelijkheid van het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij aan de eigenaar van het RIVM, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG plaatsvervangend Secretaris-Generaal (plaatsvervangend Secretaris-Generaal)) van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De samenstelling van de Commissie per oktober 2023

 

 

Sinds

Termijn loopt af

Leden benoemd op voordracht van de KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen):

   

Prof. dr. J.P. Mackenbach (voorzitter)                                                       

01-01-2017

01-01-2025

Prof.dr. A.P. Hardon 01-01-2017 01-01-2025

Leden aangewezen door de Minister van VWS:

   
Prof. dr. J.C. Seidell     01-01-2022 01-01-2026
Prof. dr. M. Nielen 01-09-2019 01-09-2027
Prof. dr. F.G.M. Russel 01-07-2021 01-07-2025
Prof. dr. W.J.M. Spaan 01-01-2022 01-01-2026
Prof. dr. C. Kroeze 01-10-2023 01-10-2027

Secretariaat

De Commissie van Toezicht wordt ondersteund vanuit het Bureau Directieraad van het RIVM.  Dhr de heer (de heer). T.L. Niessen MSc master of science (master of science) is secretaris van de Commissie van Toezicht. 
Contact: cvt@rivm.nl

Vergaderfrequentie

De Commissie van Toezicht vergadert elk jaar vijf maal. Tijdsbeslag per vergadering is één dagdeel.