Drs. Marith Volp (1972) is directeur Volksgezondheid en Zorg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Marith Volp

Een goede volksgezondheid met gelijke kansen voor iedereen is waar ik me voor inzet. Het RIVM speelt een hele belangrijke rol bij de noodzakelijke kennisversterking over gezondheidsverschillen en het voorkomen of verkleinen hiervan als basis voor effectief beleid.

Marith Volp studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding tot huisarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werkte van 2006 tot 2017 als huisarts in Amsterdam Slotermeer. Naast haar werk als huisarts was zij in deze periode werkzaam als docent aan de huisartsenopleiding VUMC Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) en later als beleidsmedewerker bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ook was zij een aantal jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA).

Van 2013 tot 2017 was Marith Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze bleef in deze periode praktiserend huisarts voor één dag per week. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerder op de terreinen zorg-, financiën en justitie en lid van de vaste commissies Gezondheid, welzijn en sport en Justitie. In haar vorige functie was Marith directeur divisie acute en forensische psychiatrie bij GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) Noord Holland Noord en verantwoordelijk voor ruim 550 medewerkers in klinische en ambulante teams die acute en forensische psychiatrische zorg bieden aan de inwoners van de regio Noord Holland Noord. Als lid van de tweekoppige directie van de divisie acute en forensische psychiatrie van GGZ Noord Holland Noord was ze er verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, financiën, human resource management, interne samenwerking met de andere divisies binnen GGZ NHN en externe samenwerking met regionale en landelijke netwerkpartners op de terreinen zorg en justitie.

Marith is voorzitter van de programmacommissie GeestKracht van FNO, een vermogensfonds dat werkt aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Verder is ze lid van de Raad van Advies van Dokters in Debat, een stichting die jonge dokters leert hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat en voorzitter van stichting f6, een stichting die jongeren meer leren over politiek, democratie en burgerschap door aansprekende projecten te organiseren.

Expertise

  • governance, publieke gezondheidszorg

Contact

E-mail: info@rivm.nl