In de loop van 2025 verhuist het RIVM naar een flexibel en energiezuinig gebouw in Utrecht. Het nieuwe VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/RIVM-gebouw ligt centraal in Nederland, aan de rand van het Utrecht Science Park. Het transparante ontwerp van het pand bevordert het delen van kennis en een duurzame manier van werken. En het helpt om ons werk deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk uit te voeren ten dienste van een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Onze organisatie staat letterlijk middenin de samenleving.

RIVM op weg naar de nieuwbouw

Het RIVM verhuist naar de nieuwbouwlocatie in Utrecht omdat dit efficiënter is dan het renoveren van de bestaande gebouwen in Bilthoven. Veel van de gebouwen voldoen niet meer aan de moderne normen voor energieverbruik, doelmatigheid, flexibiliteit en comfort. Bovendien is de bezetting niet optimaal. De verspreid liggende gebouwen zorgen daarnaast voor hogere kosten voor beveiliging, logistiek en onderhoud.

Kennisontwikkeling centraal op Utrecht Science Park

Op het USP zijn, naast het RIVM, ook het Universitair Medisch Centrum ( UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht)), de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht gevestigd. De combinatie van universiteiten, onderwijsinstituten, onderzoeksinstituten en kennisintensieve bedrijven dragen samen bij aan een goed klimaat voor kennisontwikkeling en kennisdeling.

Publiek-private samenwerking

Het nieuwe RIVM-gebouw wordt gebouwd in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Voor de realisatie van het pand heeft het Rijksvastgoedbedrijf met bouwconsortium MEET Strukton een DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contract (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) afgesloten. Het consortium draagt zorg voor het ontwerp, de realisatie, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van de huisvesting voor een periode van 25 jaar.

Volg de bouw


Utrecht Science Park

.

Het gebouw

In ons nieuwe gebouw staan mens, duurzaamheid en milieu centraal. We creëren een plek waar iedereen gezond en comfortabel werkt. Daarnaast is het pand uitnodigend voor publiek, professionals en overheden om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen over de gezondheid van mensen en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Het voldoet aan hoge duurzaamheidsnormen, zowel voor de bouw als de exploitatie. Op deze manier is het RIVM een voorbeeld voor duurzaam bouwen en een duurzame exploitatie.

Indeling

De flexibele inrichting van kantoren en laboratoria maken het gebouw toekomstbestendig. De verdiepingen hebben flexibele werkplekken en zijn zo ingericht dat laboratorium- en kantoorwerk van elkaar gescheiden zijn, net als de plekken voor werk en interactie.

Ongeveer een derde deel van het gebouw bestaat uit laboratoria. Uitgangspunten bij het ontwerp waren flexibiliteit, efficiency in gebruik en de mogelijkheid om laboratoria te delen. De laboratoria zijn daarom - waar mogelijk - gestandaardiseerd en ontworpen voor multifunctioneel gebruik. In de laboratoria is ruimte voor 6 soorten werkzaamheden/disciplines: biologisch, moleculair-biologisch, chemisch-fysisch, veldlaboratoria, high containment en radionucliden.

Uitgangspunt voor het gebruik en de inrichting van de kantoren is het hybride werken, waarbij elkaar gepland en ongepland ontmoeten centraal staat. Alle kantoorwerkplekken in het gebouw liggen aan de gevel en hebben uitzicht naar buiten toe. In het gebouw zijn verder diverse algemene ruimten ondergebracht.

Open, flexibel en duurzaam

  1. Eén pand voor het hele RIVM, waar kennisuitwisseling en multidisciplinaire samenwerking in de laboratorium- en de kantooromgeving gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.
  2. Een open deel voor ontmoeten, kennisdelen, vergaderen en samenwerken met elkaar en met (rijks)overheidscollega’s, professionals, bedrijven en burgers.
  3. Een flexibele werkomgeving en thuisbasis voor medewerkers en afdelingen, waarin geconcentreerd werken, samenwerken en ontmoeten centraal staan.
  4. Gedeelde, gestandaardiseerde en moderne laboratoria die centraal worden beheerd, met ruimte voor samenwerking en alle faciliteiten voor het gezamenlijk bestellen, opslaan en beheren van (verbruiks)artikelen.
  5. Een flexibel gebouw waarin met beperkte aanpassingen snel ingespeeld kan worden op een eventuele veranderende vraagstelling van opdrachtgevers of een gewijzigde werkplekfactor.
  6. Een gebouw dat voldoet aan hoge duurzaamheidskenmerken, passend bij de duurzaamheidsambities die centraal staan in het werk van het RIVM.

 

Duurzaamheid

Het pand is duurzaam op alle vlakken. Dat geldt voor de bedrijfsvoering, maar ook voor de realisatie van het gebouw en de dienstverlening. Het energieverbruik wordt zo laag mogelijk gehouden en we gebruiken bronnen die energie duurzaam opwekken. De duurzaamheidskenmerken van het gebouw zijn beoordeeld met de BREEAM-methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).  Ons nieuwe gebouw verkreeg het predicaat ‘outstanding’. Speciaal voor dit gebouw is de BREEAM-methode uitgebreid met een laboratoriummodule. Alle gebouwinformatie staat in de BREEAM-MAN9-case study.

3 D beelden

Entree
Labcluster
Restaurant
Kantoor
Binnenplaats
Vide

Contact & locatie

Bezoekadres pand: Helsinkilaan 1, 3584 CB Utrecht (Utrecht Science Park)
Postadres: Postbus 13350, 3507 LJ Utrecht

Hebt u vragen aan het Rijksvastgoedbedrijf of het RIVM? Neem contact op met woordvoering:

Wilt u overlast melden, heeft u vragen over de bouw of bent u als leverancier betrokken bij het project? Neem contact op met:

Het gebouw is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer