Titel Auteurs Nummer
Advies notaties voor huideffecten in de Arbeidsomstandighedenregeling J Kettelarij, W ter Burg, M Visser KU-2023-0015
Adviesnotitie kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel Nationale Adviesgroep Cabinelucht KU-2023-0005
Advisory note on increasing knowledge and awareness of cabin air quality among airline staff Dutch National Cabin Air Advisory Group KU-2023-0027
Duiding van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in Forepark en Tedingerbroekpolder – vervolgadvies voor HH Delfland BGH Bokkers, E Smit KU-2023-0011
Meten voortgang Agenda Natuurinclusief. Analyse van bestaande raamwerken, tools en indicatoren A Hof, E Tenner, E Verhoeven, J de Kraker KU-2023-0030
PFAS in zeeschuim in Nederland B Bokkers, M Pronk, J Herremans KU-2023-0018
Piekbelasting: inschatting effect aanpassing RAV CWM van der Maas, P Romeijn, TNP Nguyen KU-2023-0025
Risicoschatting van PFAS in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht M Woutersen KU-2023-0013
Totstandkoming grenswaarden voor stoffen op de werkplek in Nederland W Tijssen-Caan KU-2023-0008
Wat levert burgerwetenschap op? De tussentijdse resultaten van ‘Hollandse Luchten’ E Verhoeven, A Souren KU-2023-0016
Werkwijze toetsing PFAS in drinkwatermonsters J Hartmann, B Bokkers, E Smit KU-2023-0024