Titel Auteurs Rapport- nummer
ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) rioolwater surveillance 2020 – 2021. Antibioticaresistente bacterien bij de bevolking gemeten in rioolwater H Blaak, MA Kemper, APA Hendrickx, MG van Santen-Verheul, KY Leung, AM de Roda Husman, H Schmitt 2022-0008
Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2021/2022 DFM Reukers, L van Asten, PS Brandsema, F Dijkstra, JMT Hendriksen, M Hooiveld, F Jongenotter, MMA de Lange, AC alimentair consulent (alimentair consulent) Teirlinck, G Willekens, A Meijer, AB van Gageldonk-Lafeber 2022-0098
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2021 E Benincà, R Pijnacker, IHM Friesema, M Kretzschmar, E Franz, L Mughini Gras 2022-0173
EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production Stage, 2021. Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks I Pol-Hofstad, K Mooijman 2021-0129
Literatuurstudie naar de detectie van Legionella in (drink)water HHJL van den Berg, R Niese, G Lynch, P Brandsema, AA Bartels, AM de Roda Husman 2022-0181
Meerwaarde van mobiele luchtreinigers in verminderen van transmissie van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 – een literatuurstudie LC Liquid chromatography (Liquid chromatography) Vermeulen, AA Bartels 2022-0134
NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) 2022. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2021 / MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) 2022. Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2021 SC de Greeff, E Kolwijck, AF Schoffelen, CM Verduin 2022-0057
Optimalisation of the schedule of the National Immunisation Programme. Background information for the advice of the Health Council of The Netherlands on the vaccination schedule of the National Immunisation Programme H Houweling, H de Melker 2022-0045
Pneumococcal vaccination in older adults. Information for the Health Council of the Netherlands A Steens 2022-0047
Rapportage pilot surveillance Shigella spp species (species). op basis van whole genome sequencing R Pijnacker, M van den Beld, A van Dam, L Bovée, D KwaI Linde, D Notermans, T Leenstra, T Bosch, E Franz 2022-0062
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2021 IHM Friesema, IA Slegers-Fitz-James, B Wit, ILA Boxman, E Franz 2022-0096
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2021 DA van Wees, M Visse, rF van Aar, ELM Expertmeeting Luchtkwaliteitmodellering (Expertmeeting Luchtkwaliteitmodellering) Op de Coul, LE Staritsky, D Sarink, IJM Willemstein, A de Vries, JMA Kusters, E den Booger, tZW Alexiou, HM Götz, T Jansen, AI van Sighem, JCM Heijne 2022-0023
Staat van Infectieziekten in Nederland, 2021 G Klous, S McDonald, P de Boer, AJ van Hoek, E Franz, M van Rooijen 2022-0141
Surveillance van enterale infecties en zoönosen. Jaarrapportage 2021 I Friesema, R Pijnacker, L Tulen, M van den Bel, dL Mughini Gras, T Bosch, E Franz 2022-0128
Surveillance zoönosen in melkvee 2021 T Cuperus, M Opsteegh, K van der Ark, N Neppelenbroek, B Wit, B Wullings, J Kool, C Dierikx, E van Duijkeren, A van der Hoek, P Hengeveld, M Bos, E Kuipers, J van der Giessen 2022-0080
The 26th EURL-Salmonella workshop. 28 May 2021, Online KA Mooijman 2021-0130
The 27th EURL-Salmonella workshop 23 and 24 May 2022, Online KA Mooijman 2022-0107
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2021-2022 AJM Pluijmaekers,  HE de Melker 2022-0042
Tuberculose in Nederland 2021. Surveillancerapport J van den Boogaard, MP Kamst-van Agterveld, HJ Schimmel, E Slump, D van Soolingen, G de Vries 2022-0174
Vaccinatiegraad COVID-19 vaccinatie Nederland, 2021 A Valk, DL van Meijeren, N Smorenburg, NJM Neppelenbroek, S van Iersel, S de Bruijn, SJ Lanooij, EA van Lier, F Dijkstra, P van den Berg, RD RijksDriehoek (RijksDriehoek) van Gaalen, M van Blankers-Zanders, S van den Hof, HE de Melker, SJM Hahné 2022-0055
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021 EA van Lier, PJ Oomen, H Giesbers, JM Joint meeting (Joint meeting) Hament, JA van Vliet, IH Drijfhout, H Hirschberg, HE de Melker 2022-0017
Veranderingen in de inrichting van de leefomgeving maken aandacht voor infectieziekten urgent FM Schets, A van der Wal, K van Zoonen, A Tholen, AM de Roda Husman 2021-0025