Titel Auteurs Rapportnummer
An overview of mycotoxins relevant for the food and feed supply chain: using a novel literature screening method van den Brand, A.D. ; Bulder, A.S. 2019-0223
Arbeidsgerelateerde zorg voor zzp'ers. Een verkenning naar de mogelijkheden voor een koppeling van arbeidsgerelateerde zorg aan de verplichte aov van Oostrom, S. ; Bas, S. ; Proper, K. ; Oomkens, R. ; Grimmius, T. 2020-0187
Beter Weten: Een Beter Begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap Achterberg, P.W. ; Harbers, M.M. ; Post, N.A.M. ; Visscher, K. 2020-0140
Beweegrichtlijnen en Wekelijks Sporter van vragenlijst tot cijfer Wendel-Vos, W. ; van den Berg, S. ; Duijvestijn, M. ; de Hollander, E. 2019-0237
Combined exposure to nitrate and nitrite via food and drinking water in The Netherlands Sprong,  R.C. ; van den Brand,  A.D. ; van der Aa,  N.G.F.M. ; van de Ven,  B.M. ; Bulder,  A.S. 2020-0003
Cumulative dietary exposure to pesticides in the Netherlands  Boon,  P.E. ; van Donkersgoed,  G. ; van der Velde-Koerts,  T. ; Rietveld,  A.G.   2020-0147
De effectiviteit van 'Individuele plaatsing en steun' (IPS) op gezondheid en participatie : een literatuuroverzicht Loef, B. ; van Oostrom, S. ; Proper, K. 2020-0182
Doorontwikkeling referentiekader ambulancezorg 2020 Kommer, G.J. ; Over, E.A.B. ; Engelfriet, P. ; Mohnen, S.M. ; Mulder, M. ; van den Berg, P.L. 2020-009
Eet en drinkt Nederland volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf? Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2012-2016 Schuurman,  R.W.C. ; Beukers,  M.H. ; van Rossum,  C.T.M.   2020-0082
Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken. Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen en marketing- en reclame-uitingen in de supermarkt Steenbergen, E. ; Nawijn, E. ; Hendriksen, M. 2020-0086
Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen. Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact van Giessen,  A. ; Oosterhoff,  M. ; Hoekstra,  J. ; Over,  E.A.B. ; Joore,  M.A. ; van Schayck,  O.C.P. ; Willeboordse,  M. ; Dijkstra,  S.C. ; Seidell,  J.C. ; van Kleef,  E. ; Soethoudt,  H. ; Vingerhoeds,  M.A.   2020-0161
Gezondheid en arbeidsparticipatie rond de AOW Algemene ouderdomswet (Algemene ouderdomswet)-leeftijd. Verwachte ontwikkelingen tot 2040 van der Noordt, M. ; van der Lucht, F. ; Polder, J.J. ; Hilderink, H.B.M. ; Plasmans, M.H.D. 2019-0219
Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg. Kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid. Deel 2: maatschappelijke baten Polder, J.J. ; Hoekstra, J. ; Vonk, R.A.A. 2020-0060
Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid. Inventarisatie van de omvang van het probleem en eerste schatting van gezondheidseffecten van Giessen, A. ; de Wit, A. ; van den Brink, C. ; Degeling, K. ; Deuning, C. ; Eeuwijk, J. ; van den Ende, C. ; van Gestel, I. ; Gijsen, R. ; van Gils, P. ; IJzerman, M. ; de Kok, I. ; Kommer, G.J. ; Kregting, L. ; Over, E. ; Rotteveel, A. ; Schreuder, K. ; Stadhouders, N. ; Suijkerbuijk, A. 2020-0183
Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten   2020-0124
Inventarisatie van gewasbescherming toepasbaar in de teelt van cannabis binnen het Experiment met een gesloten coffeeshopketen"" Mahieu, C.M. ; te Biesebeek, J.D. ; Graven, C. 2019-0232
Kansen en risico's van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-zelftesten Rigter, T. ; Jansen, M.E. ; van Klink-de Kruijff, I.E. ; Onstwedder, S.M. 2020-0196
Medicatie-incidenten als gevolg van gebruiksonvriendelijke IT-systemen Weda, M. ; Brummelhuis, W. ; Wattel, A. ; Cornet, R. ; Peute, L. 2020-0067
Microbial cleaning products: an inventory of products, potential risks and applicable regulatory frameworks Razenberg, L. ; Buijtenhuijs, D. ; Graven, C. ; de Jonge, R. ; Wezenbeek, J. 2020-0160
Minimum Unit Pricing voor alcohol - Verkenning van effectiviteit, implementatieaspecten en scenario's voor prijsbeleid in Nederland de Wit, G.A. ; Visscher, K. ; van Gelder, N. ; van Gils, P.F. ; Voogt, C. 2020-0063
Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden Loyen, A. ; Duijvestijn, M. ; de Hollander, E.L. 2020-0053
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6 Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur en de risicobeoordeling voor strottenhoofdkanker bij de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties Hessel, E.V.S. ; den Braver, S. ; Ezendam, J. ; Staal, Y.C.M. ; Piersma, A.H. ; Palmen, N.G.M. ; van de Weijgert, V. ; ter Burg, W. 2020-0019
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6 Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur en de risicobeoordeling voor strottenhoofdkanker bij tROM Hessel, E.V.S. ; den Braver, S. ; Ezendam, J. ; Staal, Y.C.M. ; Piersma, A.H. ; Palmen, N.G.M. ; van de Weijgert, V. ; ter Burg, W. 2020-0021
Persistent organic pollutants in human milk in the Netherlands Zeilmaker, M.J. ; Moermond, C.T.A. ; Brandon, E. ; Hoogerhuis, P. ; Razenberg, L. ; Janssen, M.P.M. 2020-0025
Quick-scan instrument voor vroege opsporing van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden Visser, M. ; Palmen, N. 2020-0055
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2020 Kommer,  G.J. ; Engelfriet,  P. ; Over,  E. ; de Bruin-Kooistra,  M. ; Mohnen,  S.M. 2020-0122
Risk assessment of Argyreia nervosa Chen, W. ; de Wit-Bos, L. 2019-0210
Risk assessment of caffeine in food supplements Buijtenhuijs, D.W. ; Beukers, M.H. ; van Donkersgoed, G. ; de Wit, L. 2020-0022
Risk assessment of propyl gallate in water-based vitamin D supplements intended for infants and young children Razenberg, L. ; Sprong, R.C. 2019-0217
Staat van Zo├Ânosen 2019 Vlaanderen,  F. ; Cuperus,  T. ; Keur,  I. ; De Rosa,  M. ; Rozendaal,  H. ; Friesema,  I. ; van der Poel,  W. ; Franz,  E. ; Maassen,  K.   2020-0130
Suikertaks: een vergelijking tussen drie Europese landenKenmerken en effecten van een belasting op suikerhoudende dranken, met overwegingen voor Nederland Vellinga, R. ; Steenbergen, E. ; Nawijn, E. ; van Bakel, M. 2020-0112
The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016 van Rossum,  C.T.M. ; Buurma-Rethans,  E.J.M. ; Dinnissen,  C.S. ; Beukers,  M.H. ; Brants,  H.A.M. ; Ocke,  M.C.  2020-0083
Toekomstverkenning zorguitgaven 2015-2060. Kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Deel 1: toekomstprojecties Vonk, R.A.A. ; Hilderink, H.B.M. ; Plasmans, M.H.D. ; Kommer, G.J. ; Polder, J.J. 2020-0059
Uitvoeringstoets implementatie Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) Hitzert, M.F. ; de Vries, C.G.J.C.A. ; Hoebee, B. ; Klein, A.W. ; Labots, O. ; van der Weide, W.E. ; Wieringa, J. 2019-0221
Uitvoeringstoets toevoeging Spinale Musculaire Atrofie aan de neonatale hielprikscreening Heijnen,  M.L. ; Jansen,  M. ; van Gorp,  A.G.M. ; Hillen,  D. ; Elsinghorst,  E. ; Klein,  A.  2020-0105
Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld Schnoor, K. ; Wouters, M.J.M. ; Ossendorp, B.C. ; Hoogerhuis, P.M. ; Suijkerbuijk, A.W.M. 2020-0090
Verkorte uitvoeringstoets aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging) voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. van Sonderen,  J.F. ; van Kerkhof,  L.W.M. ; van Klink-de Kruijff,  I.E. ; Jansen,  M.E. ; Lock,  A.J.J. ; Klein,  A.W. ; Kallendorf,  B.G.  2020-0114
Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenenBeleidvormingsanalyse Verkaik-Kloosterman, J. ; de Jong, M.H. 2020-0054
Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2019 van Giessen, A. ; Boer, J. ; van Gestel, I. ; Douma, E. ; du Pon, E. ; Blokstra, A. ; Koopman, N. 2020-0104