Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Yersinia wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Waarvoor wilt u diagnostiek laten uitvoeren?

Meldingsplicht

Pest is een groep B1 meldingsplichtige infectieziekte.