Regelmatig waarschuwen gezondheidsorganisaties voor nieuwe uitbraken van polio. In Pakistan en Afghanistan is de ziekte nog steeds niet onder controle en ook in andere landen zijn er de afgelopen jaren uitbraken geweest. Om verspreiding van de ziekte vanuit deze poliohaarden naar andere landen tegen te gaan, is een internationale bestrijdingsaanpak nodig. Hierover zijn afspraken gemaakt door de WHO.

Verspreiding van variant poliovirus in Oekraïne

In Oekraïne zijn in september 2015 twee kinderen met verlammingen gemeld veroorzaakt door een zeldzame variant van het poliovirus (cVDPV1). Door de lage vaccinatiegraad in Oekraïne kreeg het virus de kans om zich te verspreiden. In tegenstelling tot in Nederland wordt in Oekraïne gebruik gemaakt van vaccins met levend verzwakt poliovirus. In zeer zeldzame gevallen kan dit levend verzwakte virus veranderen en ziekteverschijnselen veroorzaken. In Oekraïne werd een massale vaccinatiecampagne gestart om de uitbraakt te stoppen. Reizigers naar Oekraïne wordt geadviseerd hun poliovaccinatie op peil te brengen.

Meer informatie over vaccinaties voor reizigers vindt u op de website van het LCR. Ook kunt u contact opnemen met uw plaatselijke GGD.

Polio in Pakistan en Afghanistan

In 2015 zijn er 29 patiënten met polio gemeld in Pakistan en 8 in Afghanistan. In deze landen is de ziekte nog nooit onder controle geweest. Er worden regelmatig grootschalige vaccinatiecampagnes gestart, maar door de onveilige situatie in grote delen van deze landen is het moeilijk om alle vatbare kinderen te bereiken.

Gemuteerd vaccinvirus in Nigeria en Madagascar

In Nigeria en Madagascar zijn in 2015 10 nieuwe patiënten gemeld met polio veroorzaakt door gemuteerd vaccinvirus In Afrika wordt gebruik gemaakt van vaccins met levend verzwakt poliovirus. Dit orale poliovaccin (OPVoraal poliovaccin) beschermt goed tegen ziekteverschijnselen en ook tegen aanwezigheid van poliovirus in de darm. Het gebeurt heel af en toe dat het levende verzwakte virus weer ziekteverschijnselen veroorzaakt. Men spreekt dan over gemuteerd vaccinvirus. In Nederland bestaat het poliovaccin uit gedood poliovirus. De grote vaccinatiecampagnes in Nigeria en Madagascar worden voortgezet.

Meldingen van patiënten met polio in Syrië

Eind oktober 2013 kreeg de WHO melding van 22 mensen die leden aan verlammingsverschijnselen, veroorzaakt door het poliovirus. Het poliovirus kwam sinds 1999 niet meer voor in Syrië. De meeste patiënten waren jonger dan 2 jaar en niet of onvoldoende gevaccineerd. Sinds de oorlog in Syrië is de vaccinatiegraad gedaald van 91% in 2010 tot 68% in 2012. Inmiddels zijn grootschalige vaccinatiecampagnes gestart, zowel binnen Syrië als in verschillende vluchtelingenkampen in de omringende landen. Sinds 17 maart 2015 beschouwt de WHO Syrië niet langer meer als polio-geïnfecteerd land, maar er is nog wel risico op een nieuwe uitbraak.

Poliovirus in Israël gevonden

In 2013 is in Israël bij routinecontroles op meerdere plaatsen poliovirus aangetroffen in het rioolwater. Daarnaast is er bij ruim veertig gevaccineerde kinderen poliovirus gevonden in de ontlasting. Tot nu toe zijn er geen patiënten met ziekteverschijnselen door polio gemeld, maar het virus komt wel onder de bevolking voor. Bijna alle mensen in Israël zijn beschermd tegen polio door vaccinatie.

Vaccinatie voor reizigers

Aan reizigers naar bovengenoemde landen wordt geadviseerd om hun poliovaccinatiestatus op peil te brengen. Dit geldt ook voor reizigers naar een groot aantal andere landen waar nog steeds kans op een polio-uitbraak bestaat. Een poliovaccinatie-advies per land vindt u op www.lcr.nl. Reizigers die meer dan 10 jaar geleden hun laatste poliovaccinatie hebben gehad wordt geadviseerd zich opnieuw te laten vaccineren. Reizigers die nooit een vaccinatie tegen polio hebben gehad wordt geadviseerd zich alsnog te laten vaccineren. Een complete vaccinatieserie bestaat uit meerdere injecties. Het is dan ook belangrijk hier tijdig mee te beginnen. Daarnaast is een goede hygiëne tijdens de reis van belang. Was regelmatig uw handen, in elk geval na toiletgebruik en voor het eten. Hiermee verkleint u de kans op besmetting.

Risico’s voor ongevaccineerde reizigers

De kans dat een ongevaccineerde reiziger in deze landen met het poliovirus in aanraking komt is niet uit te sluiten. Ook als hij zelf niet ziek wordt kan hij ongemerkt besmet raken, het virus mee naar huis nemen en daar andere ongevaccineerde personen besmetten. Het is gevaarlijk wanneer het virus gaat circuleren in groepen met een lage vaccinatiegraad, zoals de reformatorische gezindte. Daar kan het virus zich na introductie gemakkelijk verspreiden en bij een deel van de besmette personen ernstige ziekteverschijnselen (zoals verlamming) veroorzaken. Daarom wordt ongevaccineerde reizigers dringend geadviseerd om zich alsnog te laten vaccineren. Personen die zich niet willen laten vaccineren wordt in overweging gegeven hun reisdoel aan te passen of hun reis uit te stellen.

Meer informatie over vaccinaties voor reizigers vindt u op de website van het LCR. Ook kunt u contact opnemen met uw plaatselijke GGD.