Lidewij Henneman, universitair hoofddocent klinische genetica, VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) en Marleen  Jansen, post-doc Amsterdam Public Health research institute en klinische genetica, VUmc. Zonder het te weten kunnen mensen drager zijn van een erfelijke aandoening die bij hun kinderen een erfelijke ziekte kan veroorzaken. Lidewij Henneman en Marleen Jansen leggen uit wat dragerschap en dragerschapsscreening betekent en wat gebeurt er op dit moment op het gebied van dragerschaps­screening, zowel in Nederland, als internationaal. Zo zijn er in Nederland diverse academische centra die een dragerschapsscreening op een of meerdere aandoening aanbieden. De belangstelling voor deze testen is gering en met de deelnemers aan de workshop is o.a. van gedachten gewisseld wat de oorzaak/ oorzaken hiervan kunnen zijn.

Via een quiz werd de kennis van de aanwezigen getoetst over het thema.

Samenvattend is gesteld dat door de technologische ontwikkelingen er steeds meer mogelijk is op het gebied van dragerschapsscreening en dat daarbij de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Bekijk de presentatie via de link in de kolom 'Download'.