De gegevens voor de surveillance in het kader van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) worden sinds januari 2008 opgenomen in een landelijke infectieziekten registratie systeem OSIRIS information system (information system) genaamd. OSIRIS biedt deelnemende ziekenhuizen de mogelijkheid om gegevens rechtstreeks in te voeren middels een registratieformulier via het internet.

Insturen gegevens

Deelnemers die hier geen gebruik van maken kunnen de geregistreerde gegevens die nodig zijn voor de surveillance van de verschillende modules ook per (beveiligde) e-mail aanleveren aan het secretariaat van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). Deze bestanden moeten qua structuur en inhoud voldoen aan de door PREZIES voorgeschreven definities.

Gegevensbeheer

Gegevens in OSIRIS information system (information system) worden anoniem opgeslagen (Zie: gegevensreglement), waarbij de koppeling tussen het deelnemende ziekenhuis en het PREZIES-nummer alleen maar uitgevoerd kan worden door de daartoe bevoegde persoon. Na controle van de bestanden worden de gegevens ingelezen in OSIRIS.

Terugrapportage

Voor de module lijnsepsis is het mogelijk om zelf terugrapportages te maken, een nacht nadat de laatste gegevens zijn ingevoerd in Osiris, of vanaf het moment waarop het ingestuurde databestand is ingelezen door de datamanager van PREZIES (als er geen gebruik wordt gemaakt van Osiris). Het is ook mogelijk om zelf de rapportages van de bundelnaleving te maken.

De terugrapportage kunt u maken onder "Besloten rapportages Lijnsepsis". Hier vindt u tevens de handleiding en leeswijzer.

 

Adresgegevens voor data-inzendingen:

Secretariaat PREZIES

Telefoon: 088-6897202
e-mail: prezies@rivm.nl