Deze module is bedoeld voor de prospectieve incidentie surveillance van postoperatieve wondinfecties binnen het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) netwerk.

Wat is de module postoperatieve wondinfecties ( POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))?

Met deze surveillancemodule kan de zorginstelling de incidentie van POWI’s in kaart brengen bij geselecteerde operaties. Uit een vastgestelde lijst kan de zorginstelling zelf kiezen welke operaties zij willen volgen. 

Welke informatie levert de module POWI op?

Deze surveillancemodule geeft inzicht in het voorkomen van POWI’s in de zorginstelling, gecorrigeerd voor niet beïnvloedbare risicofactoren. En daarmee in hoe goed men deze infecties weet te reduceren. Op basis van de meetresultaten kan de zorginstelling zeer gericht maatregelen nemen om deze ernstige complicaties te voorkomen. De frequentie waarmee POWI’s optreden en de variatie in voorkomen tussen de verschillende zorginstellingen bij dezelfde operaties, is te beperken door strikt te werken volgens de Infectiepreventierichtlijnen.