Deze module is bedoeld voor het jaarlijkse prevalentieonderzoek naar zorginfecties in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk.

Wat is de module prevalentieonderzoek?

Met deze surveillancemodule kan het ziekenhuis een maal per jaar de prevalentie van zorginfecties bepalen bij de opgenomen patiënten. Het prevalentiecijfer geeft aan hoeveel patiënten op de dag van meting een zorginfectie hebben. In een kort tijdsbestek worden alle aanwezige patiënten beoordeeld op de aanwezigheid van infecties, het antibioticagebruik en het gebruik van medische hulpmiddelen, zoals blaaskatheters en infusen. Elk deelnemend ziekenhuis ontvangt na inzending van data binnen 2 weken een terugrapportage met de eigen prevalentiecijfers per soort infectie.

Welke informatie levert een prevalentiemeting op?

Het prevalentieonderzoek geeft een overall beeld van de voorkomende zorginfecties. Door de prevalentiemetingen te herhalen, worden trends in het optreden van zorginfecties in het eigen ziekenhuis zichtbaar. Op deze wijze kan het ziekenhuis probleemgebieden signaleren, waarop  gerichte interventies kunnen worden ingezet. Op landelijk niveau worden de geaggregeerde resultaten ook gebruikt om trends en de ziektelast van zorginfecties te bepalen.