De gegevens voor de surveillance in het kader van PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance worden opgenomen in een landelijk infectieziekten registratie systeem OSIRISinformation system genaamd. OSIRIS biedt deelnemende ziekenhuizen de mogelijkheid om gegevens rechtstreeks in te voeren middels een registratieformulier via het internet.

Insturen gegevens

Met ingang van 2008 is het mogelijk om de gegevens ook in een ander programma op te slaan en in te sturen. Deelnemers die hier gebruik van maken kunnen de geregistreerde gegevens per (beveiligde) e-mail aanleveren aan het secretariaat van PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deze bestanden moeten qua structuur en inhoud voldoen aan de door PREZIES voorgeschreven definities.

Gegevensbeheer

Gegevens in OSIRISinformation system worden anoniem opgeslagen (Zie: gegevensreglement), waarbij de koppeling tussen het deelnemende ziekenhuis en het PREZIES-nummer alleen maar uitgevoerd kan worden door de daartoe bevoegde persoon. Na controle van de bestanden worden de gegevens ingelezen in OSIRIS.

Terugrapportage

De ziekenhuisspecifieke gegevens worden na de sluitingstermijn voor inzending binnen 4 weken teruggerapporteerd na analyse door het PREZIES team.

Adresgegevens voor data-inzendingen:

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Secretariaat PREZIES

telefoon: 030 - 274 3159

e-mail: prezies@rivm.nl