De gegevens voor de surveillance in het kader van PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance worden opgenomen in een landelijk infectieziekten registratie systeem OSIRISinformation system genaamd. OSIRIS biedt deelnemende ziekenhuizen de mogelijkheid om gegevens rechtstreeks in te voeren middels een registratieformulier via het internet.

Insturen gegevens

Deelnemers die geen gebruik van maken van OSIRISinformation system kunnen de geregistreerde gegevens die nodig zijn voor de surveillance van de verschillende modules ook per (beveiligde) e-mail aanleveren aan het secretariaat van PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deze bestanden moeten qua structuur en inhoud voldoen aan de door PREZIES voorgeschreven definities.

Gegevensbeheer

Gegevens in OSIRIS worden anoniem opgeslagen (Zie: gegevensreglement), waarbij de koppeling tussen het deelnemende ziekenhuis en het PREZIES-nummer alleen maar uitgevoerd kan worden door de daartoe bevoegde persoon. Na controle van de bestanden worden de gegevens ingelezen in OSIRIS.

Terugrapportage

De ziekenhuisspecifieke gegevens worden na correcte levering van de data binnen 2 weken teruggerapporteerd na analyse door het PREZIES team.

Adresgegevens voor data-inzendingen:

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Secretariaat PREZIES

telefoon: 030 - 274 3159

e-mail: prezies@rivm.nl