Het is mogelijk om de uitvoering van het prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties te combineren met een thematisch onderzoek. Deelname aan een thema is optioneel. PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) biedt de volgende thema’s aan:

Beoordeling gebruik van urethrakatheters

Bij dit thema wordt het gebruik van urethrakatheters beoordeeld aan de hand van een beslisboom, waarin uit de literatuur bekende (on-)terechte indicaties zijn opgenomen. Het gebruik en de indicatie van urethrakatheters wordt gemeten op de dag van het prevalentieonderzoek. Op die dag kan het gebruik van een urethrakatheter worden beoordeeld als terecht of onterecht of kan worden vastgesteld dat er te weinig informatie is vastgelegd of voorhanden is om de indicatie te beoordelen. Tevens wordt op de dag van prevalentie (retrospectief) de indicatie op het moment van inbrengen van de katheter beoordeeld. Het niveau van beoordeling wordt in OSIRIS information system (information system) geregistreerd. U ontvangt een terugrapportage van de resultaten van uw ziekenhuis.

Beoordeling antibioticagebruik

Bij dit thema wordt op de dag van het prevalentieonderzoek het antibioticagebruik geregistreerd en aan de hand van een beslisboom beoordeeld of het antibioticum wordt voorgeschreven conform het antibioticabeleid (formularium) van het ziekenhuis. Aan de hand van het formularium wordt beoordeeld of een juist besluit is genomen om op de dag van het prevalentieonderzoek wel of geen antibiotica toe te dienen en indien van toepassing, of de juiste soort antibioticum is voorgeschreven. Tevens kan worden vastgesteld als er onvoldoende informatie is vastgelegd of voorhanden is om deze items te beoordelen. Het niveau van beoordeling wordt in OSIRIS geregistreerd. U ontvangt een terugrapportage van de resultaten van uw ziekenhuis.

Deelnemen

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of en aan welke thema’s u wenst deel te nemen.