Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 50-00-0

a (mg/m3)

-8,22

b

0,54

n

3,70

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

11-04-2016

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

15-02-2017

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

In de afgelopen jaren is een nieuwe afleidingsmethodiek voor probitrelaties ontwikkeld door de Toetsgroep probitrelaties. De eerder afgeleide probitrelaties worden op dit moment herzien.

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

18-09-2009

a= -4,93 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b= 0,54

n= 3,70

Inhoudelijk vastgesteld

01-10-2012

a= -8,22 mg/m3

b= 0,54

n= 3,70

Voorgesteld (herzien)

11-04-2016

a= -8,22 mg/m3

b= 0,54

n= 3,70
Inhoudelijk vastgesteld (herzien) 15-02-2017

a= -8,22 mg/m3

b= 0,54

n= 3,70