Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 143-33-9

a (mg/m3)

-10,56

b

1,17

n

1,71

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

12-03-2024

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

23-07-2024

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

In de afgelopen jaren is een nieuwe afleidingsmethodiek voor probitrelaties ontwikkeld door de Toetsgroep probitrelaties. De eerder afgeleide probitrelaties worden op dit moment herzien.

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

12-03-2024

a=-10,56 mg/m3

b= 1,17

n= 1,71

Inhoudelijk vastgesteld

23-07-2024

a=-10,56 mg/m3

b= 1,17

n= 1,71