tekst

Het Infectieziekten Bulletin is een digitale uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst 'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Het Infectieziekten Bulletin vind  u hier online. Publicaties van lezers worden op prijs gesteld.
Voor vragen of publicaties kunt u contact opnemen met de redactie via:  infectieziektenbulletin@rivm.nl