tekst

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst 'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. en Jeugd

Het Infectieziekten Bulletin verschijnt 10 keer per jaar digitaal. Bijdragen vanuit de kring van lezers wordt op prijs gesteld.
Bijdragen kunnen worden opgestuurd naar infectieziektenbulletin@rivm.nl Voor overleg met de redactie kunt u per mail contact opnemen met de eindredacteur, of telefonisch: 030-2744348.