De werkgroep Follow-up zikavirusinfecties (ZIKV Zika virus (Zika virus)-infecties) in de zwangerschap heeft een protocol met bijbehorende gegevensverzamelingsformulieren en toestemmingsverklaring ontwikkeld voor de follow-up van ZIKV-positieve zwangeren en hun pasgeborenen (tot een leeftijd van twee jaar). Het doel hiervan is het vastleggen van de ziektelast door ZIKV-infectie in de zwangerschap in Nederland en bij te dragen aan de kennisontwikkeling op dit vlak.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland heeft geconcludeerd dat het follow-upregister niet in de zin van de WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) getoetst hoeft te worden en heeft daarmee deze gegevensverzameling goedgekeurd.

Vanaf 1 november 2016 (invoering van de meldingsplicht voor gecompliceerde ZIKV-infecties) wordt de volgende procedure gehanteerd: 

  • Zwangeren en pasgeborenen met een (mogelijke) ZIKV-infectie worden bij de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemeld.
  • De GGD vraagt informed consent aan de zwangere vrouw/ouders van de pasgeborene (zie ‘Toestemmingsverklaring zikavirus gegevensverklaring’ onder ‘Download’).
  • De GGD coördineert de gegevensverzameling indien informed consent verkregen is. Dit bestaat uit het verzoek aan de behandelend gynaecoloog/kinderarts/consultatiebureau-arts om de verschillende gegevensverzamelingsformulieren in te vullen.
  • Bij terugontvangst controleert de GGD de formulieren op compleetheid.
  • De GGD stuurt de formulieren door naar de Werkgroep Follow-up ZIKV-infecties in de zwangerschap (RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding)/EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten), Postbus 1, Postbak 75, 3720 BA Bilthoven).

Er zijn vier verschillende gegevensverzamelingsformulieren met betrekking tot ZIKV-infectie tijdens de zwangerschap ontwikkeld, namelijk voor zwangerschap, zwangerschapsuitkomst, neonatale periode en follow-up. Paragrafen 5.1 en 5.2 van het protocol beschrijven de wijze en momenten van gegevensverzameling. Indien een pasgeborene wordt gemeld met een (mogelijke) ZIKV-infectie, worden delen I en II van de gegevensverzamelingsformulieren retrospectief ingevuld. Bij vragen kan contact opgenomen worden met Brechje de Gier (RIVM/EPI, tel. 030 274 4744) of Manon Haverkate (RIVM/LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), tel. 030 274 7000).