Go to abstract

Samenvatting

In februari 2016 vond het negentiende EURL Salmonella-ringonderzoek naar Salmonella plaats. Deze jaarlijkse kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het aantonen van Salmonella in dierlijke mest

Resultaten
Alle deelnemers waren in staat om Salmonella te detecteren in de besmette overschoentjes met kippenmest. Ook hebben de laboratoria de meegestuurde controlemonsters correct geanalyseerd. Eén laboratorium heeft een fout gemaakt toen het de ruwe resultaten overnam in het elektronische rapportageformulier. Hiervoor kreeg dit laboratorium een matige score. Bijna alle laboratoria konden de monsters waar geen Salmonella aan was toegevoegd (blanco) als zodanig opsporen. Eén laboratorium vond echter Salmonella in drie van de zes blanco monsters en scoorde daardoor een onvoldoende.

Deelnemers
In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen: 29 NRL's van 28 lidstaten in de EU (Noord-Ierland heeft een eigen NRL), zes NRL's uit kandidaatlanden voor het EU-lidmaatschap of lidstaten van de European Free Trade Association (EFTA), en één niet-Europees NRL dat op verzoek van de Europese Commissie is toegevoegd (Israël). Het Europese Referentielaboratirum (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Werkwijze
Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met daarin de monsters van overschoentjes met kippenmest. De kippenmest is op het EURL- laboratorium besmet met de Salmonella-bacterie in twee concentraties (hoog en laag). Ook zijn er onbesmette blanco monsters meegestuurd. De laboratoria dienden de monsters te analyseren volgens Annex D uit de internationaal voorgeschreven ISO-methode 6579 (Anonymous, 2007) op de aanwezigheid van Salmonella.

Abstract

In February 2016, the nineteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella in samples taken from the primary production stage was organised. Participation was obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) that are responsible for the detection of Salmonella in samples taken from the primary production stage. In total, 36 NRLs participated in this study: 29 NRLs from 28 EU-Member States (MS), 6 NRLs from other countries in Europe (EU candidate MS or potential EU candidate MS and MS of the European Free Trade Association (EFTA)) and, on request of European Commission, one NRL from a non-European country. EURL-Salmonella is a part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Results
Each laboratory received a package of boot sock samples containing chicken faeces with two different concentrations of Salmonella (high and low) and blank samples without Salmonella. The chicken faeces originated from a pathogen free (SPF) broiler breeder flock. The laboratories were asked to analyse the samples using Annex D of the ISO 6579 (Anonymous, 2007) for the detection of Salmonella.

All laboratories were able to detect Salmonella in all the boot sock samples with contaminated chicken faeces. This is reflected by the high scores for sensitivity, specificity and accuracy in this study. Both the blank control sample and the positive control sample were analysed correctly by all laboratories. One laboratory made a transcription error when copying the raw data onto the electronic reporting form and scored a 'moderate performance'. Blank samples containing chicken faeces not containing Salmonella were correctly analysed as negative by almost all laboratories. One laboratory found Salmonella present in 3 of the 6 blank samples and this was indicated as a 'poor performance'.

Overig

Grootte
374KB