De 22e EURL-Salmonella workshop : 29 en 30 mei 2017, Zaandam, Nederland

De 22e EURL-Salmonella workshop : 29 en 30 mei 2017, Zaandam, Nederland

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 22e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (29-30 mei 2017). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp is de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2016. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt apart per ringonderzoek gepubliceerd. Een aantal verslagen geeft informatie over grote aantallen mensen die ziek zijn geworden door Salmonella, zogenoemde uitbraken. Het is vaak moeilijk om uit te vinden wat de bron is van een uitbraak. Bij een uitbraak met veel zieke mensen in verschillende Europese lidstaten is de bron wel gevonden, namelijk eieren uit Polen die besmet waren met Salmonella. Andere verslagen beschrijven de activiteiten om methoden te standaardiseren en te harmoniseren. Bijvoorbeeld over het testen van levensmiddelen op aanwezigheid van Salmonella. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over een methode, zodat de lidstaten een test op dezelfde wijze uitvoeren. Hierdoor kunnen resultaten tussen verschillende landen beter worden vergeleken. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

This report gives a summary of the presentations held at the 22nd annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (29-30 May 2017). The aim of the workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella).

Annual ring trials
A recurring item at the workshops is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL. These ring trials give information on the quality of the NRL laboratories tested. The NRLs had high scores in the 2016 studies. Detailed information on the results per ring trial is available in separate RIVM-reports.

Outbreaks
In some presentations, a number of outbreaks were reported, where a large number of people became ill due to Salmonella. It is often hard to detect the source of an outbreak, however, the source of a specific outbreak involving many people in several European Member States could be identified: Polish eggs contaminated with Salmonella.

Methods
Other presentations were held on the standardisation and harmonisation of methods, e.g. for testing food products on the presence of Salmonella. In this way, agreements on standard test methods can be made at European level, ensuring that Member States perform the tests uniformly. This enables a better comparison of results between different countries.

The annual workshop is organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.

Overig

Grootte
782KB