De 23e EURL-Salmonella workshop : 29 en 30 mei 2018, Uppsala, Zweden

De 23e EURL-Salmonella workshop : 29 en 30 mei 2018, Uppsala, Zweden

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 23e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (29-30 mei 2018). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp zijn de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2017. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt apart per ringonderzoek gepubliceerd. Salmonella mag niet in voedsel en dieren zitten. Toch kan Salmonella soms gevonden worden in verschillende producten. Voorbeelden werden gegeven van Salmonella die in pluimvee en runderen was aangetroffen. Andere informatie betrof de (ongewenste) aanwezigheid van Salmonella in babyvoeding en in vogels en katten. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

This report gives a summary of the presentations held at the 23rd annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (29-30 May 2018). The aim of the workshop was to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella).

Annual ring trials
A recurring item at the workshops is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL. These provide information on the quality of the NRL laboratories tested. The NRLs had high scores in the 2017 studies; detailed information on the results per ring trial is available in separate RIVM-reports.

Salmonella in food and animals
Salmonella should not be present in food and animals. However, Salmonella can occasionally be found in different products. Examples were given about Salmonella found in poultry and cattle. Other information concerned the (unwanted) presence of Salmonella in infant formula and birds and cats.

The annual workshop was organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
670 KB