4e EURL-Salmonella ringonderzoek diervoeder 2018 : Detectie van Salmonella in kippenvoer

4e EURL-Salmonella ringonderzoek diervoeder 2018 : Detectie van Salmonella in kippenvoer

Go to abstract

Samenvatting

In februari 2018 organiseerde het EURL-Salmonella het vierde ringonderzoek om Salmonella in diervoeder aan te tonen. Door problemen met het te onderzoeken kippenvoer was het niet mogelijk de Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) te beoordelen op hun vermogen om Salmonella in de monsters aan te tonen. Alle NRL's van de 28 Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in diervoeder, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. In totaal namen 35 NRL's deel. Het EURL- Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor het ringonderzoek gebruiken de laboratoria de internationaal erkende analysemethode om Salmonella in kippenvoer aan te tonen. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippenvoer dat ofwel besmet was met Salmonella Mbandaka in twee verschillende concentraties, of geen Salmonella bevatte. De monsters werden, net zoals in eerdere studies, op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met Salmonella. Dit keer is in onverwacht weinig monsters de aanwezigheid van Salmonella aangetoond. Zeer waarschijnlijk is dit veroorzaakt doordat onbekende stoffen in de partij kippenvoer zaten die de groei van Salmonella remden.

Abstract

In February 2018, the EURL-Salmonella organised the 4th interlaboratory comparison study on detection of Salmonella in animal feed samples. Due to problems with the chicken feed samples, it was not possible to evaluate the NRLs' performance in this study.

Participation is obligatory for the National Reference Laboratories (NRLs) responsible for analysis of Salmonella in animal feed samples in the 28 EU Member States. In total, 35 NRLs participated in this study. The EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

The laboratories used an internationally accepted method to detect the presence of Salmonella in chicken feed samples. Each laboratory received a package with chicken feed samples contaminated with two different concentrations of Salmonella Mbandaka or no Salmonella. As in earlier studies, the chicken feed samples were artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella at the EURL-Salmonella laboratory.

The number of positive samples found in this interlaboratory comparison study was unexpectedly low. The most probable cause was the presence of unknown inhibitory substances present in the batch of chicken feed affecting the growth of Salmonella.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
789