Backdrop on the 1995 Environmental Balance

Backdrop on the 1995 Environmental Balance

Go to abstract

Samenvatting

Volgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Met deze rapportage wordt een eventuele bijsturing van het milieubeleid in de richting van de geformuleerde doelstellingen mogelijk gemaakt. Als onderdeel van de Milieubalans brengt het RIVM deze achtergronddocumentatie uit. Hierin wordt de wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de conclusies uit de Milieubalans 95.

Abstract

The Environmental Balance is meant to report annually, in line with the Act on RIVM, on the current developments in environmental quality as related to policy implemented and the different activities in development in society. Such a document will make it possible to steer environmental policy, if necessary, back on to the course intended in the policy objectives. This background report, functioning as part of the Environmental Balance, is meant then to reflect the scientific underpinning of the conclusions drawn in the 1995 Environmental Balance.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM AVV CBS ECN HIMH IKC-N LEI-DLO RIKZ RIZA SC-DLO SCP

Overig

Grootte
kb