Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de werking van het model AGE MODE. AGE MODE is een methode om de gebruikelijke inneming van microvoedingsstoffen, vitaminen en mineralen, te schatten en te toetsen aan de voedingsnorm. AGE MODE is ontwikkeld door het RIVM. AGE MODE is een kwantitatieve methode om de voorziening van microvoedingsstoffen te beoordelen. Het kan gebruikt worden om prioriteiten te stellen in beleid dat gericht is op een adequate voedingsstoffenvoorziening voor de bevolking. Het model schat de gebruikelijke inneming van microvoedingsstoffen uit inneminggegevens afkomstig uit voedselconsumptiepeilingen en zet deze af tegen de behoefte aan dergelijke microvoedingsstoffen. Zo kan het percentage individuen voor wie de voorziening onder de voedingsnorm is, worden bepaald. AGE MODE heeft een aantal voordelen ten opzichte van bestaande methoden. Het is een leeftijdsafhankelijk model. Bovendien is het een transparant model, waardoor goed inzicht kan worden gekregen in de onderliggende gegevens. Ter illustratie is AGE MODE gebruikt om een schatting te maken van de gebruikelijke inneming van foliumzuur en vitamine A en dit te vergelijken met de voedingsnormen.

Abstract

The 'Age dependent dietary evaluation model' (AGE MODE), described and demonstrated in this report, allows one to estimate usual intakes of micronutrients and to evaluate these intakes in relation to requirements.
A quantitative evaluation of micronutrient intakes is warranted for setting policy priorities and determining the need for political measures. Habitual micronutrient intakes are estimated using AGE MODE from short-term measurements, and the prevalence of inadequate intakes is obtained by relating habitual intakes to requirements. AGE MODE has several advantages above currently used methods. Most important is the feature of age dependency. Furthermore, the model is transparent, which provides insight into the data.
As case-study, AGE MODE is used to estimate the habitual intake of folate and vitamin A and to compare this to the dietary reference intakes.

Resterend

Grootte
2.29MB