Ambulance services driving times model – 2021 update

Ambulance services driving times model – 2021 update

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft het rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg geactualiseerd. Dit gebeurt elke vier jaar. Dit model schat de rijtijd die een ambulance gemiddeld nodig heeft om met spoed naar een locatie te rijden. Hiervoor gebruiken we feitelijk gemeten snelheden van ambulances van juli 2019 tot en met juni 2020.

Voor de meeste wegtypen (denk aan snel- en hoofdwegen en voetgangersgebieden) zijn de gemiddelde gemeten snelheden lager dan in de vorige meetperiode (2015-2016). Gemiddeld gezien is de rijtijd van ambulances in heel Nederland met 0,8 minuten langer geworden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarom geeft het nieuwe rijtijdenmodel voor veel trajecten langere rijtijden dan het oude rijtijdenmodel uit 2016.

Onderzoek naar de oorzaak van de lagere snelheden viel buiten de vraagstelling. Wel is van twee bijzondere gebeurtenissen vanaf maart 2020 onderzocht wat de invloed is op de gemiddelde snelheden van ambulances: de gedeeltelijke lockdown in verband met de corona-pandemie en de begrenzing van de maximum snelheid op snelwegen overdag tot 100 km per uur. Er werd voor beide gebeurtenissen geen effect gevonden.

Bij elke actualisatie wordt gekeken of de met het model geschatte rijtijden nog beter kunnen aansluiten bij de werkelijke rijtijden. Dit keer is gekeken of een andere regio-indeling voor ambulances en minder tijdsblokken (alleen binnen of buiten de spitsuren) beter zijn. Deze varianten blijken de werkelijke rijtijden net zo goed te voorspellen als het model uit 2016. Het RIVM heeft daarom besloten het model niet te veranderen en alleen de gemiddelde snelheden te actualiseren. Het RIVM gebruikt het rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg voor verschillende bereikbaarheidsanalyses in de spoedeisende zorg.

Abstract

RIVM has updated the driving times model for urgent ambulance services. It does this every four years. This model is used to estimate the driving time an ambulance needs on average to reach a location urgently. It is based on actual ambulance speeds measured between July 2019 and June 2020.

For most road types (such as motorways, main roads and pedestrian areas), the average speeds were lower than in the previous measurement period (2015–2016). We did not study the reasons for this. Throughout the Netherlands, ambulance driving times have increased by an average of 0.8 minutes. This has happened both within and outside built-up areas. This is why the new driving times model uses longer driving times for many routes.

We investigated the influence on ambulance speeds of two events that both came up since March 2020: partial lockdown due to the COVID pandemic and the reduced maximum speed on motorways of 100 km/h between 6:00 and 19:00. Both events had no effect.

With each update, we investigate how we can reduce the difference between estimated driving times and actual driving times. This time, we looked at the effect of using different regions for ambulances and fewer time blocks (only two were used: during rush hours and outside of rush hours). We found that these variants predicted actual driving times just as well as the 2016 model. For this reason, RIVM decided not to change the model, but only to update the average speeds.

RIVM uses the driving times model for urgent ambulance services to analyse the availability of various types of urgent care.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1187 kb