Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft een referentiescenario voor de ammoniakemissie uit de landbouw in 2010 en een aantal varianten hierop. Het referentiescenario beschrijft op basis van het vastgestelde en voorgenomen milieubeleid tot 2010 een mogelijk scenario. De varianten richten zich zowel op minder beleid (effecten van bestaande beleidsmaatregelen) als op meer beleid (effecten van aanvullend beleid).De ammoniakemissie uit de landbouw in 2010 zal onder het vastgestelde en voorgenomen beleid naar schatting ongeveer 106 mln. kg ammoniak bedragen. Uit het onderzoek blijkt dat de AMvB Huisvesting, de aanscherping van Minas in de periode 2000-2004 en de RbV respectievelijk, ongeveer 11, 7 en 7 mln. kg ammoniakemissie reductie teweeg gebracht hebben danwel zullen brengen tot 2010. Aanvullend beleid met aanscherping van de regels voor aanwending van dierlijke mest, beperking van het melkureumgehalte en emissiearme stallen voor rundvee leiden in 2010 tot maximaal een reductie van ongeveer 17 mln. kg ammoniakemissie.Het nationale emissieplafond (emissieverplichting van de EU 128 mln. kg ammoniak) gecorrigeerd voor de overige doelgroepen (14 a 15 mln. kg) wordt op basis van resultaten van dit onderzoek gehaald en de doelstelling uit NMP4 voor 2010 (100 mln. kg ammoniak) gecorrigeerd voor de overige doelgroepen komt binnen bereik.

Abstract

The baseline scenario for agricultural ammonia emissions in 2010 is based on existing and proposed environmental legislation. Alternative scenarios are used to assess the effect of individual policy measures.The agricultural ammonia emission in the baseline scenario is estimated at 106 million kg ammonia, while the reduction, with proposed legislation, for low-emission pig and poultry animal housing is estimated at 11 million kg ammonia. The effect of lower application rates of nitrogen and phosphate to agricultural soils in the 2000-2004 period has resulted in an additional reduction of 7 million kg ammonia. Finally, the regulations for closure of pig and poultry farms in 2000 resulted in an ammonia reduction of 7 million kg. The effect of these three measures is already included in the baseline scenario. Additional future legislation may include use of specific low-emission techniques for landspreading animal manure on grassland on sandy soils and arable land on all soils, limiting the maximum level of milk urea and the use of low-emission cattle housing. The corresponding emission reduction employing these three additional measures has been calculated at 17 million kg ammonia. It can therefore be concluded from the above findings that the Dutch national ammonia emission ceiling of 128 million kg ammonia is feasible for 2010, taking into account that non-agricultural ammonia emissions amount to 14-15 million kg. The target of 100 million kg ammonia emission for the year 2010 as set down in the Fourth National Environmental Policy Plan in the Netherlands is within reach.

Resterend

Grootte
787KB